ADVAncing MuNicipal Circular Economy - ADVANCE


Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής συντονίζει το Σχέδιο “Advancing MuNicipal Circlular Economy– ADVANCE”, διάρκειας δύο ετών, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 2 (ΚΑ2): Συμπράξεις Συνεργασίας (Αρ. Σύμβασης 2021-1-EL01-KA220-VET-000033247).

Αντικείμενο - περιγραφή

Στις 11 Μαρτίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Όσον αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων, η έμφαση δίνεται στην αποφυγή των αποβλήτων και ανάπτυξη μιας υψηλής ποιότητας αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών, καθορίζοντας ένα εναρμονισμένο μοντέλο σε επίπεδο Ε.Ε. για τη χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων. Η χωριστή συλλογή μπορεί να πραγματοποιείται από τους Δήμους και η υπηρεσία θα απευθύνεται όχι μόνο σε νοικοκυριά αλλά και σε εμπορικές επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και καφετέριες.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το έργο ADVANCE αποσκοπεί στη δημιουργία μιας στρατηγικής συμμαχίας εκπαίδευσης, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης μεταξύ των Δήμων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με στόχο την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου σχετικά με τα απορρίμματα τροφίμων.  Με τη συμβολή του ADVANCE θα διευκολυνθεί η ομαλή και αποτελεσματική στροφή προς πρακτικές κυκλικής οικονομίας (συμπεριλαμβανομένων των στόχων των οδηγιών της ΕΕ, των εθνικών νόμων και κανονισμών) στη διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων. συμβάλλοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, τη δημιουργία περιβαλλοντικών ευκαιριών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της ΕΕ.

Πιο αναλυτικά, το έργο στοχεύει:

  • να αξιολογήσει τις τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων τροφίμων σε επιλεγμένους δήμους και ΜΜΕ του τομέα HORECA
  • να συγκρίνει τα παραπάνω αποτελέσματα της αξιολόγησης με τις βέλτιστες πρακτικές στους σχετικούς τομείς
  • να αναπτύξει ένα συγκεκριμένο σύνολο δεικτών κυκλικότητας που θα χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή τόσο της τρέχουσας όσο και της μελλοντικής περιγραφής-παρακολούθησης της διαχείρισης αποβλήτων τροφίμων
  • να αξιολογήσει το κενό μεταξύ της υφιστάμενης κατάστασης και των απαιτήσεων που θέτει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία χρησιμοποιώντας τους δείκτες κυκλικότητας
  • να αναπτύξει έναν οδικό χάρτη και μια μεθοδολογία για την εφαρμογή των απαιτήσεων του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία όσον αφορά τα απόβλητα τροφίμων
  • να παρουσιάσει όλα τα παραπάνω ως εκπαιδευτικό/εκπαιδευτικό υλικό και να υλοποιήσει εκπαιδευτικά μαθήματα σε επιλεγμένους δήμους και ΜΜΕ στον τομέα HORECA και
  • να αναπτύξει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που θα περιλαμβάνει και θα φιλοξενεί όλα τα παραπάνω.

Στο έργο, πέραν του Εργαστηρίου Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής συμμετέχουν οι ακόλουθοι εταίροι: SIGMA BUSINESS NETWORK (Ελλάδα), D-WASTE (Ελλάδα), E.G. EUGENE GLOBAL (Κύπρος), Horeca Partners (Βέλγιο), Gradska Uprava Za Zastitu Zivotne Sredine Grada Novog Sada (Σερβία) και Grad Zadar (Κροατία).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου:  https://www.advance-foodwaste.eu/


ADVANCE: Εκδήλωση διάδοσης αποτελεσμάτων


Εκ μέρους του Εργαστηρίου Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του ΕΜΠ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε στην Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων «Μείωση της παραγωγής των τροφικών αποβλήτων σε Δήμους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΗΟRECA» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Σχεδίου «‘ADVANCE’ - Advancing MuNicipal Circular Economy» (https://www.advance-foodwaste.eu/). Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, KA2 – Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (αρ. Σύμβασης 2021-1-EL01-KA220-VET-000033247).

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μπορείτε να προεγγραφείτε στην ημερίδα στον ακόλουθο σύνδεσμο:
 
Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.


Δελτίο τύπου εκδήλωσης ADVANCE, Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024


Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024, στον φιλόξενο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, η Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων του Σχεδίου ADVANCE (“Advancing MuNicipal Circular Economy”) με τίτλο «Μείωση της παραγωγής των τροφικών αποβλήτων σε Δήμους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις HORECA». Την εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν συνολικά περισσότερα από 60 άτομα, χαιρέτησε ο κ. Ανδρέας Ευθυμίου, Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου και η κα Ιωάννα Αθανασάτου, εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Χαλανδρίου σε θέματα προσχολικής αγωγής.
Στο κυρίως μέρος της εκδήλωσης, τις ομιλίες άνοιξε ο κ. Αντώνης Μαυρόπουλος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της D-Waste και μέλος της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής του UNEP’s International Environmental Technologies Centre, ο οποίος ανέλυσε τις απώλειες τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφών και τροφίμων και την ανάγκη επανασχεδιασμού της όχι απλά για την αντιμετώπιση του προβλήματος των τροφικών αποβλήτων αλλά, κυρίως, για την ανάγκη κάλυψης των διατροφικών αναγκών χωρίς υπέρβαση των πλανητικών ορίων.
Στη συνέχεια, η κα Νάσια Μπάρκα, υπεύθυνη της Μονάδας Αποτροπής Απωλειών και Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων του Δήμου Χαλανδρίου, ανέλυσε τις ποικιλόμορφες δράσεις του Δήμου στον εν λόγω τομέα και παρουσίασε αποτελέσματα από συναφή ερευνητικά έργα που συμμετέχει ο Δήμος υπό την επιστημονική επίβλεψη του κ. Γεράσιμου Λυμπεράτου, Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.
Από την πλευρά της, η κα Ντία Χωραφά, υπεύθυνη έργου στην οργάνωση «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», αναφέρθηκε στην ολιστική προσέγγιση που ακολουθεί η οργάνωση για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας μέσω των προγραμμάτων που εφαρμόζουν, όπως «Διάσωση & προσφορά τροφίμων», «Μπορούμε στη Λαϊκή» και «Καμία Μερίδα Φαγητού Χαμένη» αλλά και των δράσεων ευαισθητοποίησης μαθητών και ευρύτερου κοινού για το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων.
Τη σκυτάλη πήρε ο κ. Βαγγέλης Τερζής, επιστημονικό στέλεχος της D-WASTE, ο οποίος έθεσε το πλαίσιο της συνεργασίας Δήμων και επιχειρήσεων HoReCa στη βάση των νομοθετικών υποχρεώσεων, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ελληνικής πραγματικότητας, των αναγκαίων αλλαγών των καθημερινών πρακτικών διαχείρισης των εστιατορίων και της επιβεβλημένης οικονομικής ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων του τομέα της φιλοξενίας και των υπηρεσιών εστίασης για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στην κυκλική οικονομία.
Τις ομιλίες έκλεισε ο κ. Δημήτρης Δαμίγος, Καθηγητής της Σχολής Μεταλλειολόγων-Μεταλλουργών Μηχανικών ΕΜΠ και Επιστημονικός Υπεύθυνος του ADVANCE, o οποίος παρουσίασε τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του Σχεδίου που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας στρατηγικής συμμαχίας εκπαίδευσης, κατάρτισης και ευαισθητοποίησης μεταξύ  Δήμων και ΜμΕ HORECA, ώστε και τα δύο μέρη να εφαρμόσουν ομαλά και αποτελεσματικά τους φιλόδοξους στόχους σχετικά με τα απόβλητα τροφίμων.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις από τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους Δήμων και HoReCa σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και τις αποσπασματικές αλλά αξιόλογες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σχετικά με την μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις των ομιλιών εδώ:
Αντώνης Μαυρόπουλος
Νάσια Μπάρκα
Ντία Χωραφά
Βαγγέλης Τερζής
Δημήτρης Δαμίγος