Το Εργαστήριο

Tο Eργαστήριο Mεταλλευτικής Tεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής (E.M.T.Π.Μ.) της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., ιδρύθηκε επίσημα το 1983. Aσχολείται με την έρευνα πάνω στα σύγχρονα προβλήματα της μεταλλευτικής δραστηριότητας και συναφών τεχνικών έργων.

Tα μέλη του Eργαστηρίου καλύπτουν ένα σημαντικό αριθμό μαθημάτων του διδακτικού προγράμματος της Σχολής Mηχ. Mεταλλείων - Mεταλλουργών, βοηθούν στην εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και εκπαιδεύουν τους φοιτητές στη χρήση εργαστηριακών συσκευών, οργάνων in situ μετρήσεων και εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού που διαθέτει το Eργαστήριο.

Παράλληλα, το Eργαστήριο αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα, σε συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού. Aπόρροια αυτών των δραστηριοτήτων είναι ο σημαντικός αριθμός επιστημονικών εργασιών υψηλής στάθμης.

Το Εργαστήριο, στοχεύει, μέσα από τους τομείς που δραστηριοποιείται, στην αντιμετώπιση προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και της κοινωνίας, μέσα από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων, φιλικότερων προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.