Εικονική Πραγματικότητα

Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται συστηματικά τα τελευταία 10 χρόνια με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών και εργασιών που έχουν ως στόχο την μάθηση νέων τεχνολογιών στους φοιτητές της σχολής, την βέλτιστη παρουσίαση διαφόρων θεμάτων με αντικείμενο τη μεταλλευτική και το περιβάλλον, καθώς και την μετάβαση της μάθησης από την απλή παρακολούθηση στη διαδραστική εκπαίδευση. Η ανάπτυξη των εφαρμογών αυτών στηρίζεται στην τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality - VR), ένας όρος ο οποίος έγινε πρόσφατα γνωστός αλλά είναι και από τους πλέον διαδεδομένους στο χώρο των υπολογιστών, ο οποίος μεταφέρει τους χρήστες σε ένα συνθετικό, τεχνητό, εικονικό και φτιαγμένο από υπολογιστή περιβάλλον. Η εικονική πραγματικότητα αποτελεί ένα μέσο για τους μηχανικούς προκειμένου να οπτικοποιήσουν, να διαχειριστούν και να αλληλεπιδράσουν με τους υπολογιστές όσο και με εξαιρετικά πολύπλοκα δεδομένα. Η οπτικοποίηση δεδομένων αναφέρεται στην λειτουργία του υπολογιστή να παράγει οπτικά, ακουστικά ή άλλου είδους αισθητικά αποτελέσματα στον χρήστη ενός περιβάλλοντος μέσα στον υπολογιστή. Το περιβάλλον αυτό μπορεί να είναι ένα χωρικό αρχιτεκτονικό μοντέλο, μια προσομοίωση επιστημονικών στοιχείων, αλλά ακόμα και η εικόνα μιας βάσης δεδομένων. Με τη βοήθεια αυτών των εφαρμογών ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον να διαχειρίζεται άμεσα τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Τέλος, τμήματα του περιβάλλοντος μπορεί να μεταβάλλονται από άλλες διεργασίες οι οποίες μπορεί να είναι φυσικές προσομοιώσεις ή απλά έτοιμες κινήσεις (animation scripts).