Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

2011


2010

 • Μπενάρδος, Α., Ζευγώλης, Ι., Μιχαλόπουλος Ι., Καλιαμπάκος, Δ., 2010, “Δημιουργία Υπόγειου Συγκροτήματος Βιολογικού Καθαρισμού στην Κέα. Μια Καινοτόμος Εφαρμογή”, 3ο Συνέδριο Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων Μικρής Κλίμακας, Σκιάθος, pp. 99-104.
 • Damigos, D., Laliotis, E., “Estimating the economic benefits of redeveloping the former Athens International Airport”, 3rd International Conference on Environmental Economics and Investment Assessment, May 3 – 5, 2010, Cyprus.
 • M. Menegaki, D. Kaliampakos, “Landscape impacts in open pit mine design: introducing a new method”, Proceedings of the 12th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2010), Prague, Czech Republic, 24-26 May 2010, pp. 314-321.
 • N.  Katsoulakos, D. Kaliampakos, “Optimizing biomass utilization in mountainous areas”, Proceedings of the International Conference on Global Change and the World's Mountains, Perth, Scotland, 26-30 September 2010.
 • S. Giannakopoulou, D. Kaliampakos, “Valuing vernacular architecture: An innovative tool in sustainable tourism and development in mountain regions”, Proceedings of the International Conference on Global Change and the World's Mountains, Perth, Scotland, 26-30 September 2010.
 • Μπενάρδος Α., Βαντόλας Β., Τσατσανίφος Χ., Ψαρρόπουλος Π., Παναγιώτου Μ., Καλιαμπάκος Δ., 2010, “Γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήματα κατά την κατασκευή του πρώτου υπόγειου χώρου αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων στην Ελλάδα”, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Βόλος,  29/09 - 1/10/2010, vol.3, pp. 125-132.
 • D. Labrakis, D. Kaliampakos, “The Physical Attributes of Industrial Minerals as Basic Criteria for Their Applicability in Abrasive Blast Cleaning”, Proceedings of the XIIIth International Mineral Processing Symposium, Cappadocia-Nevşehir, Turkey, 6-8 October 2010, pp. 855- 864.
 • Kaliampakos, D., Benardos, A., “Underground Hazardous Waste Disposal: Current Trends and Future Prospects”, Proc. ISWA Beacon 2010 “Public Private Partnership and Hazardous Waste”,  8 – 10 Dec. 2010, Novi Sad, Serbia, pp. 6-13.


2009
 • Θ. Καραχάλιου, Β. Πρωτονοτάριος και Δ. Καλιαμπάκος, “Εκτίμηση επικινδυνότητας του κτηρίου «Kονοφάγου» στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου”, Τιμητική έκδοση στη μνήμη του Καθηγητή του Ε.Μ.Πολυτεχνείου Νικολάου Σπυρέλλη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σελ. 321-328, Αθήνα 2009.
 • Argiris, I.D., Benardos, A.G., Zevgolis, E.N., 2009, “Quality Prediction of Fe-Ni Alloy Refined in OBM Converters with Artificial Neural Networks”, Ορυκτός Πλούτος, Ιανουάριος – Μάρτιος 2009, no. 150, pp. 25-32.
 • Damigos, D., “Willingness to pay for financing electronic waste recycling in Greece”, Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference,  Mykonos island, Greece, June 21 - 26, 2009.
 • Petalas, A., Zevgolis, I., Benardos, A., 2009, “Assessment of the Foundation Conditions of a Metallurgical Waste Embankment”, 3rd AMIREG International Conference, Athens, Greece, September 7-9, pp. 355-359.
 • Menegaki, M. and Damigos, D., “Designing surface mining rehabilitation works: A new approach towards cost-effective solutions”, 3rd AMIREG International Conference 2009: Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste Management, 7 – 9 September, Athens, Greece, pp. 291 – 296.
 • Kaliampakos, D., Damigos, D. and Protonotarios, V., “Management of a highly contaminated structure resulted from metallurgical activity: The rare case of ‘Konofagos Building’”, 3rd AMIREG International Conference 2009: Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste Management, 7 – 9 September, Athens, Greece, pp. 188 – 193.
 • Kaliampakos, D., Benardos, A., 2009, “Developing the First Underground Hazardous Waste Repository in Greece”, 3rd AMIREG International Conference, Athens, Greece, September 7-9, pp. 182-187.
 • Δαμίγος, Δ. «Εναλλακτικές Πρακτικές Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», 3ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ, 30-31 Οκτωβρίου 2009, Αθήνα.
 • M. Menegaki and L. Kazatsanidis, “Comparing alternative cutting technologies in marble quarries” Proceedings of the 11th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2009), Banff, Alberta, Canada, 16-19 November 2009, pp. 531-538.
 • Damigos, D., Triantafyllou, K. and Kaliampakos, D., “Reclamation bonding practices in Greece”, 11th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2009), November 16-19, 2009, Banff, Alberta, Canada.
 • Kaliampakos, D., Mavrikos, A, Athanassopoulos, S. and Papavasileiou, S., “Mining as an underground space producing activity: A financial point of view”, Proceedings of the 12th ACUUS International Conference, Using the underground of cities for a harmonious and sutainable urbam environment, Shenzhen, China, 18-19 November 2009, pp. 292-298.
 • Benardos, A., Souladaki, M., Tampakopoulou, L., 2009, “Underground Parking Facilities in Athens: Technical Requirements and Feasibility Analysis of Two Proposed Schemes”, 12th ACUUS International Conference, Shenzhen, China, November 18-19, pp. 353-358.
 • Kaliampakos, D., Benardos, A., 2009, “On-site Underground Hazardous Waste Repositories: A Successful Model”, 12th ACUUS International Conference, Shenzhen, China, November 18-19, pp. 14-18.


2008

 • T. Karachaliou and D. Kaliampakos, “Bridging mining theory with soil remediation”, Proceedings of the 4th International Conference on Prevention, Assessment, Rehabilitation, Restoration and Development of Brownfield Sites, Cephalonia, Greece, 6-8 May 2008, pp. 93-102.
 • Benardos, A., 2008, “Artificial Intelligence in Underground Development: A case Study of TBM Performance”, Underground Spaces 2008, New Forest, UK, September 8-10, pp. 21-32.
 • D. Kaliampakos, D. Damigos, T. Karachaliou and M. Christolis, “Safety measures in remediation works of heavily contaminated land under the spot of risk assessment”, Proceedings of the 1st International Conference on Hazardous Waste Management, Chania, Crete, Greece, 1–3 October 2008.


2007

 • Δ. ∆αµίγος, Μ. Μενεγάκη, Δ. Λαµπράκης, Θ. Καραχάλιου, Γ. Μπράχος, Τ. Γεωργόπουλος: «Ανάπτυξη διαδραστικού εργαλείου για την οικονοµική αποτίµηση του περιβάλλοντος», ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Συνέδριο για την επιστηµονική έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 5-8 Ιουλίου 2007, Πλωµάρι Λέσβου.
 • T. Karachaliou, D. Damigos and D. Kaliampakos, “Risk assessment in heavily contaminated lands”, Proceedings of the 10th International Conference on Environmental Science And Technology, (CEST 2007) Kos Island, Greece, 5-7 September 2007, pp. 593-600.
 • Brachos, G., Benardos, A., 2007, “Thermal Loads Analysis of an Underground Cold Storage Facility in Attica”, 11th ACUUS International Conference, Athens, 10-13 September, pp. 237-242.
 • A. Mavrikos and D. Kaliampakos, “Appraising the Environmental Advantages of Underground Storage Facilities in Athens, Greece”, Proceedings of the 11th ACUUS International Conference, Underground Space: Expanding the Frontiers, 10-13 September 2007, Athens, Greece, pp.267-272.
 • Papa, M., Benardos, A., 2007, “Comparative Evaluation of Alternative Methods for the Construction of Underground Car Parks”, 11th ACUUS International Conference, Athens 10-13 September, pp. 487-492.
 • Damigos, D. and Solomos, D., «Re-designing the ventilation system to control unexpected strata gases during tunnel construction», 11th ACUUS International Conference “Underground Space: Expanding the Frontiers”, Athens, September 10 – 13, 2007, pp. 551 – 556.
 • Δ. Καλιαμπάκος, “Προς ένα νέο Πανεπιστήμιο. Αλλά ποιό;”, 5ο Διεπιστημονικό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.: “Παιδεία, έρευνα, τεχνολογία. Από το χθες στο αύριο”, 27-30/09/2007, Μέτσοβο, Ελλάδα.
 • D. Kaliampakos, D. Damigos and T. Karachaliou, “Using the “dry-tomb” technique in the remediation of heavily contaminated land”, Proceedings of the 10th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2007), Bangkok, Thailand, 11-13 December 2007.
 • Benardos, A., 2007, “Key Aspects of Underground Nickel Mining In Greece”, Mine Planning and Equipment Selection Symposium (MPES 2007), Bangkok, December 11-13, pp. 80-87.
 • Damigos, D., «Assessing the external costs of fossil fueled power plants for policy purposes: Transferred vs. Site-specific values», 10th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2007), December 11-13, 2007, Bangkok, Thailand, pp. 162 - 174.
 • M. Menegaki, “Strategic planning of aggregate quarrying”, Proceedings of the 16th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (MPES 2007), Bangkok, Thailand, 11-13 December 2007.


2006

 • Benardos, A.G., Stefopoulos, E.K., 2006, “Unlined rock caverns for strategic oil storage in Greece”, Ορυκτός Πλούτος, Ιανουάριος – Μάρτιος 2006, no. 138, pp. 43-52.
 • M. F. Vaidanis and D.C. Kaliampakos, “Putting Aggregate Quarrying under the Spotlight of Sustainability”, Proceedings of the 12th Annual international Sustainable Development Research Conference, Hong Kong, 6-8 April 2006.
 • Papayanakis, L., Mavrotas, G. and Damigos, D., «Fostering Entrepreneurship in Polytechnic Universities: The Greek Experience», FINPIN Conference “University Entrepreneurship-Incubating Processes”, 11 – 14 June, Lathi, Finland, 2006.
 • Παπαγιαννάκης, Λ., Δαμίγος, Δ., Καστέλλη, Ι. και Μαυρωτάς, Γ., «Σπουδές Επιχειρηματικότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προκλήσεις για ένα Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα», 3ο Συνέδριο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Προς την Οικονομία της Γνώσης», ΤΕΕ,  3 – 5 Ιουλίου, Αθήνα, 2006.
 • M.E. Menegaki, T.I. Karachaliou and D.C. Kaliampakos, “Critical parameters for the design of an e-waste management system in Greece”, Proceedings of the 8th Conference for the Protection and Restoration of the Environment, Chania, Greece, 3-7 July 2006.
 • Damigos, D., «Environmental policy and external costs in energy sector», Protection and Restoration of the Environment III, 3 – 7 July, Chania, Crete, 2006, pp. 671 - 672.

2005

 • Μπενάρδος, Α.Γ., Μπενάρδος, Π.Γ., 2005, “Εφαρμογές Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων στη Γεωτεχνολογία”, Μεταλλειολογικά – Μεταλλουργικά Χρονικά, τόμος 15, τεύχος 1, pp. 65-81.
 • Πάνου, Κ., Μπενάρδος, Α., Σοφιανός, Α.,  Καλιαμπάκος, Δ., 2005,  “Η Περιβαλλοντική Σημασία των Υπογείων  Έργων”, Τιμητικός τόμος Ομ. Καθηγητή Α. Φραγκίσκου, pp. 187-197.
 • D.C. Kaliampakos and A.A Mavrikos, “Underground Development: A Path Towards Sustainable Cities”, presented in the Third International Conference on Urban Regeneration and Sustainability – The Sustainable City”, Siena, Italy, 16–18 June 2004 (υπό δημοσίευση στο Sustainable Planning and Development 2005).
 • D.C. Kaliampakos, S.L. Manaras, C.S. Orfanos, A.A. Mavrikos, “Underground bus depot in Athens. A novel design approach”, Proceedings of the 10th ACUUS International Conference on Underground Space and Rock Mechanics, pp. 90-93, Moscow, Russia, 24-28 January 2005.
 • D.C. Kaliampakos, N.I. Sofos, A.G. Benardos, “3D Visualization in Underground Space Development”, Proceedings of the 10th ACUUS International Conference on Underground Space and Rock Mechanics, pp. 94-98, Moscow, Russia, 24-28 January 2005.
 • T. Karachaliou, D. Kaliampakos, “Redeveloping derelict urban space, The case study of Lavrio, Greece”, Proceedings of CABERNET 2005, The International Conference on Managing Urban Land, pp. 180-184, Belfast, Northern Ireland, UK, 13-15 April 2005.
 • Damigos, D., «Economic aspects and environmental cross-media effects in energy production», WSEAS Int. Conference: Energy, Environment, Ecosystems, Sustainable Development 2005, Vouliagmeni, Greece, IASME Transactions, Issue 3, vol. 2, May 2005, pp. 325 – 330.
 • M.E. Menegaki, D.C. Kaliampakos, “Surface mining design: A systematic approach to the evaluation of visual impacts”, Proceedings of the International Conference on Mining and the Environment, Metals and Energy Recovery, Securing the Future, pp. 716-725, Vol. 2, Skelleftea, Sweden, 27 June – 1 July 2005.
 • A.A. Valta, M.E. Menegaki, D.C. Kaliampakos, “Electronic waste management in Greece: Are people ready to get involved in the process?”, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology, pp. 1560-1565, Vol. A, Rhodes, Greece, 1-3 September 2005.
 • K. Papani, A. Benardos, D. Kaliampakos, “Going underground: An LCA approach”, Proceedings of the International Conference on Innovation by Life Cycle Management (LCM), Vol. 1, Barcelona, Spain, 5-7 September 2005, pp. 231-235.
 • M. Menegaki, D. Kaliampakos, “Redesign aspects of lignite mine reclamation: A case study in Greece”, Proceedings of the International Workshop in Geoenvironment and Geotechnics, Milos, Greece, 12-14 September 2005, pp. 125-130.
 • Βατάλης K., Καλιαμπάκος Δ., Καμπούρη Σ., Δαμίγος Δ. και Λαμπράκης Δ.,  “Αποτίμηση ποιότητας περιβάλλοντος μέσω έρευνας κοινής γνώμης σε περιοχές με έντονη μεταλλευτική και βιομηχανική δραστηριότητα”, Πρακτικά 2ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, 8-12 Οκτωβρίου 2005.


2004

 • D. Kaliampakos, D. Damigos, “Determination of particulate matter rates to prevent socio-economic impacts from outdoor abrasive blast-cleaning operations”, presented in Air Pollution 2003 International Conference, Catania, Sicily, September 2003 (υπό δημοσίευση στο Air Pollution 2004). Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Air Pollution XII (Air Pollution 2004)», ed. C.A. Brebbia (Ed.), Wessex Institute of Technology, Series: Advances in Air Pollution, Vol 14, UK, pp. 189-198.
 • D. Kaliampakos, A. Mavropoulos, D. Damigos, “Reducing risk of exposure from hazardous waste repositories”, presented in Environmental Health 2003 International Conference, Catania, Sicily, September 2003. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Waste Management and the Environment II (Waste Management 2004)», ed. C.A. Brebbia, S. Kungolos, V. Popov, and H. Itoh, (Eds.), Wessex Institute of Technology, UK, pp. 137-146, (ISBN: 1853127388; 978-185312738-0).
 • D. Labrakis, “Greek lime. A bright future ahead”, Industrial Minerals. No 439, April 2004.
 • D. Damigos, A. Benardos and D. Kaliampakos, “The space beneath: Developing the new human-friendly cities”, Proceedings of the 1st International Conference on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, pp. 641-646, Hania, Crete, Greece, 7-9 June 2004.
 • Damigos D. and Kaliampakos D., “Forecasting the effects of environmental changes on residential land prices: an application of fuzzy delphi method”, Proceedings of the thirteenth annual conference of EAERE, Budapest, Hungary, June 25-28th 2004.
 • Δ. Καλιαμπάκος, Μ. Μενεγάκη, “Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα - Μια συνδυαστική λύση”, Τιμητική έκδοση στη μνήμη του Καθηγητή του Ε.Μ.Πολυτεχνείου Αντώνη Κοντόπουλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σελ. 331-343, Αθήνα 2004.
 • Μπενάρδος, Α., Καλιαμπάκος, Δ., Σταματάκη, Σ., “Αποθήκευση Φυσικού Αερίου σε Κοιλότητες Ορυκτού Άλατος. Μια Νέα Δυνατότητα για την Ήπειρο?”, 4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο ΕΜΠ: «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου», Μέτσοβο, 23-26 Σεπτεμβρίου 2004.
 • A. Mavropoulos, M. Menegaki, D. Kaliampakos, “Underground hazardous waste disposal: a dynamic alternative to current hazardous waste management”, Proceedings of the 2nd International Conference on Waste Management and the Environment (Waste Management 2004), Rhodes, Greece, 29 September – 1 October 2004, pp. 159-168, (ISBN: 1853127388; 978-185312738-0). 

2003

 • Kaliampakos D., Mavrikos A., “Restoration vs. Rehabilitation in Marble Quarries. A Case Study in Greece”, Apré-mine 2003, International Symposium, Post – Mining, Impacts and Risk Management, Nancy, France, February 5-7, 2003.
 • Kaliampakos D., Menegaki M., “Transforming and Old Asbestos Mine into a Hazardous Waste Repository: Pros and Cons”, Apré-mine 2003, International Symposium, Post – Mining, Impacts and Risk Management, Nancy, France, February 5-7, 2003.
 • Kaliampakos D., Mavropoulos A., Prousiotis J., “Abandoned mines as hazardous waste repositories in Europe”, Proceedings of the 18th International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, PA U.S.A., 23-26 March 2003.
 • Damigos, D., «Sustaining the economic benefits after mine closure», Proceedings of 7th Biennial SGA Meeting, Mineral Exploration and Sustainable Development, pp. 21-24, August 24-28, 2003, Athens, Greece.
 • Menegaki, Μ. and Damigos, D., «Can asbestos mine reclamation contribute to sustainable development?», Proceedings of 7th Biennial SGA Meeting, Mineral Exploration and Sustainable Development, pp. 41-44, August 24-28, 2003, Athens, Greece.
 • C.I. Panagopoulos, D.A. Labrakis, A.A. Mavrikos: “Adapting industrial mineral exploitation to fulfill local needs. The case of the perlite of the island of Kos”. 7th Biennial SGA Meeting Athens/Greece 24-28 August 2003 – Mineral Exploration and Sustainable Development
 • Καλιαμπάκος Δ., Μπενάρδος Α., 2003, “Υπογειοποίηση δεξαμενών Περάματος: Μια νέα προσέγγιση στη μείωση επικινδυνότητας”, Διημερίδα ΤΕΕ “Διαχείριση Επικινδυνότητας: Η εφαρμογή της οδηγίας Seveso I & II στη χώρα μας ”, 4-5 Νοεμβρίου, Αθήνα.
 • Kaliampakos D., Mavrikos A., “Underground development in Greece: history, current situation and trends”, Proceedings of the 1st Conference on Sustainable Development & Management of the Subsurface, Utrecht, Netherlands, 5-7 November 2003.
 • Kaliampakos D., Menegaki M., “Hazardous waste repositories in underground mines. A possible solution to an ever pressing problem”, Proceedings of the 1st Conference on Sustainable Development & Management of the Subsurface, Utrecht, Netherlands, 5-7 November 2003.
 • Δ. Καλιαμπάκος, Δ. Δαμίγος, “Τεχνικά Έργα και Επιπτώσεις από Εκπομπές Αιωρούμενων Σωματιδίων: Μελέτη Περίπτωσης”, Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονικές Εκδόσεις ΤΕΕ, Σειρά V: Θέματα Χημικού Μηχανικού και Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού, τ. 1-2, σελ. 31-42, Ιαν.-Δεκ. 2003.


2002

 • Δ. Καλιαμπάκος, Α. Μαυρόπουλος, Ι. Προυσιώτης, “Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων μεταλλείων και λατομείων ως χώρων υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων”, Πρακτικά 1ου Συνεδρίου ΕΕΔΣΑ με θέμα: “Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων για Βιώσιμη Ανάπτυξη στον 21ο αιώνα”, Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2002.
 • V. Protonotarios, N. Petsas, D.Damigos, D. Kaliampakos, A. Moutsatsou, “Levels, composition and origin of particulate matter (PM10 and TSP) in a former mining-industrial site at the city of Lavrion, Greece”, Proceedings of the First International Conference on Waste Management and the Environment, pp. 363-372, Cadiz, Spain, 4-6 September 2002, (ISBN: 1853129194).
 • D.C. Kaliampakos, A.G. Benardos, A.A. Mavrikos, “Underground Storage Warehouses in Attica, Greece: A Feasible Long – Term Solution”, ACUUS 2002, 9th International Conference, Urban Underground Space: A Resource for Cities, Torino, Italy, November 14-16, 2002.


2001

 • Β. Πρωτονοτάριος, Ν. Πέτσας, Α. Μουτσάτσου, Δ. Καλιαμπάκος, “Προσδιορισμός και κατανομή της συγκέντρωσης βαρέων και τοξικών μετάλλων σε δείγματα αιωρούμενων σωματιδίων βιομηχανικής περιοχής”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, σελ. 933-936, Αθήνα, Ιούνιος 2001.
 • D. Damigos, D. Kaliampakos, “Economic valuation of mined land reclamation: An application of individual travel cost method in Greece”, International Conference, Modern Management of Mine Producing, Geology and Environment Protection, SGEM, pp. 421-422, Varna, Bulgaria, 3-9 June 2001.
 • D. C. Kaliampakos, A.G. Benardos, A.A. Mavrikos, “Underground Oil Storage Perspectives in Greece”, Proceedings of the International Symposium on Geotechnical Issues of Underground Space Use for Environmentally Protected World, pp. 333-337, Dnipropetrovsk, Ukraine, 26-29 June 2001.
 • Δ. Καλιαμπάκος, Δ. Δαμίγος, “Ειδικά προβλήματα αποκατάστασης του τοπίου σε λατομικούς χώρους”, Τιμητική έκδοση για τον Ομότιμο Καθηγητή του Ε.Μ.Πολυτεχνείου Ιωάννη Παπαγεωργάκη, Ε.Μ.Π., Τμήμα Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, σελ. 55 – 63. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2001.
 • D.C. Kaliampakos, “Underground aggregate mining: International trends and perspectives”, Proceedings of the Tenth International Symposium on Mine Planning & Equipment Selection, pp. 249-254, New Delhi, India, 19-21 November 2001.


2000

 • D. Kaliampakos, D. Damigos, “Mining Regulation in Greece: Perspectives on its Environmental Performance”, Proceedings V International Conference on Clean Technologies for the Mining Industry, pp. 271-277, Santiago, Chile, 9-13 May 2000.
 • Παναγόπουλος Α, Μπενάρδος Α., Καλιαμπάκος Δ., Κουμαντάκης Ι., Παναγόπουλος Κ., “Δυνατότητες αξιοποίησης εγκαταλειμμένων – ανενεργών μεταλλευτικών και λατομικών χώρων της Ελλάδας”, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ορυκτού Πλούτου, σελ. 247-253, Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2000.
 • Καλιαμπάκος Δ., “Εξέλιξη και προοπτικές της σχέσης Μεταλλευτική Δραστηριότητα - Περιβάλλον – Κοινωνία στην Ελλάδα”, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ορυκτού Πλούτου, σελ. 265-273, Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2000.
 • Μπενάρδος Α., Μαυρίκος Α., Προυσιώτης Ι., Σκοπαράντζος Κ., Καλιαμπάκος Δ., Παναγόπουλος Κ., “Τεχνικοοικονομική εφικτότητα της υπόγειας λατόμευσης αδρανών στην Αττική”, Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ορυκτού Πλούτου, σελ. 553-559, Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2000.
 • Δαμίγος, Δ., «Μεταλλευτική πολιτική και περιβάλλον στον κλάδο του ελληνικού μαρμάρου: Βασικά χαρακτηριστικά – Αποτελέσματα – Προτάσεις», 3ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου, Τόμος Α, σελ. 505 – 514, 22-24 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα.
 • Δ. Λαμπράκης, Κ. Παναγόπουλος: “Αξιολόγηση Βιομηχανικών Ορυκτών του Ελλαδικού Χώρου ως αποξεστικών υλικών αμμοβολής”. 3o Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου με Διεθνή Συμμετοχή, 22-24 Νοεμβρίου 2000.


1999

 • D.C. Kaliampakos, A.G. Benardos, “Sustainable Aggregate Quarrying in Athens (Greece): Problems and Solutions”, Proceedings of Global Conference on Environmental Control in Mining and Metallurgy, GME ’99, pp. 108-114, Beijing, China, 24-27 May 1999.
 • D. Damigos, D. Kaliampakos, “Using Environmental Economics to Evaluate Quarry Rehabilitation Alternatives”, Proceedings of the 6th International Conference on Environmental Science and Technology, Vol. B, pp. 514-521, Pythagorion, Samos, Greece, 30 August – 2 September 1999.
 • D. Kaliampakos, M. Menegaki, “Utilising Silicate Mining Wastes: A Case Study”, Proceedings of VIII Balkan Mineral Processing Conference, pp. 683-688, Belgrade, Yugoslavia, 13-18 September 1999.
 • A. Mavropoulos, D. Kaliampakos, “Investigation Methodology For Uncontrolled Landfills”, Proceedings Sardinia 99, 7th International Waste Management and Landfill Symposium, pp. 501-508, Cagliari, Italy, 4-8 October 1999.
 • Π. Τσακίρης, Ι. Τσώλας, Δ. Καλιαμπάκος, “Εκτίμηση του επιτοκίου προεξόφλησης στη βάση ανάλυσης δεδομένων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η περίπτωση των μεταλλουργικών επιχειρήσεων”, Τεχνικά Χρονικά, TEE, τ. 1-2, σελ.19-29, 1999.


1998

 • D. Kaliampakos, D. Damigos, “Quarry Rehabilitation in Attica”, Mining Environmental Management, Vol. 6, No 1, pp. 13-14, January 1998.
 • D. Kaliampakos, D. Damigos, “Computer aided design of backfilling restoration following the original contour of mined land”, 27th International Symposium on Computers Applications in the Mineral Industries, APCOM ’98, pp. 47-52, London, U.K., 19-23 April 1998.
 • Δ. Kαλιαμπάκος, Δ. Δαμίγος, K. Παναγόπουλος, I. Kουμαντάκης, “Aποκατάσταση ανενεργών λατομείων σε αστικές περιοχές. H περίπτωση “Π. Bιαρόπουλου” Γαλατσίου”, Oρυκτός Πλούτος, τ. 106, σελ. 29-37, Iαν.- Mάρτ. 1998.
 • Δ. Kαλιαμπάκος, M. Mπούργος, “H παραγωγή χρωμάτων και πλαστικών προϊόντων στην Eλλάδα, ως αγορά πληρωτικών υλικών”, Oρυκτός Πλούτος, τ. 107, σελ. 19-32, Aπρ.-Iούνιος 1998.
 • D. Kaliampakos, I. Bardani, M. Menegaki, “Environmental Impacts of Mining and Social Attitude: A view through the records”, Proceedings of the International Conference “Protection and Restoration of the Environment IV”, pp. 960-966, Halkidiki, Macedonia, Greece, 1-4 July 1998.

1997

 • K. Πάνου, A. Σοφιανός, Δ. Kαλιαμπάκος, “Eπιλογή μεταξύ σήραγγας και ορύγματος οδοποιίας σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή με τη χρήση της μεθόδου της αναλυτικής ιεράρχησης”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωτεχνικής Mηχανικής, σελ. 351-358, Πάτρα, 20-22 Mαρτίου 1997.
 • Kουμαντάκης, I. και Δαμίγος, Δ., «Πορεία μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών», Oρυκτός Πλούτος, σελ. 58 - 63, Tεύχος 103, Aπρίλιος - Iούνιος 1997.
 • Δ. Kαλιαμπάκος, “H λατομική δραστηριότητα στην περιοχή του Aμβρακικού: Περιβαλλοντκές επιπτώσεις και δυνατότητες αποκατάστασης”, 2ο Συνέδριο για την Προστασία και τη Διάσωση του Aμβρακικού, 11 -13 Iουνίου 1997. (συν. 92).
 • K. Panou, D. Kaliampakos, I. Koumantakis, “Investigation of Stability Conditions in Uncontrolled Landfills: A New Approach”, Proceedings of International Symposium on Engineering Geology and the Environment, Vol. 2, pp. 2069-2074, Athens, 23-27 June 1997.
 • K. Παναγόπουλος, Δ. Kαλιαμπάκος, M. Γρόσσου – Bαλτά, Γ. Aνδρόνικος, Φ. Xαλκιοπούλου, “Aξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ανοιχτής αμμοβολής με χρήση αποκαμινευμάτων - Eναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισής τους”, 5ο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Eπιστήμης και Tεχνολογίας, σελ. 416-424, Mόλυβος Λέσβου, 1-4 Σεπτεμβρίου 1997.
 • K. Panagopoulos, D. Kaliampakos, M. Menegaki, I. Bardani, “Rehabilitation of the quarry of Akra Tourla, Salamina, Greece. A case study on the evaluation of reclamation alternatives”, Proceedings of Mine Planning & Equipment Selection ‘97, pp. 915-920, Ostrava, Czech Republic, 3-9 September 1997.
 • G. Andronikos, L. Koumantaraki, D. Kaliampakos, “Implication of Land Use Planning Considerations in the Rehabilitation of Quarries in Urban Areas”, Proceedings of Athens International Conference: Urban, Regional, Environmental  Planning & Informatics to Planning in an Era of  Transition, pp. 587-602, Athens, Greece, 22-24 Oct. 1997.
 • G. Andronikos, D. Labrakis, D. Kaliampakos, “Using Silica-Free Industrial Minerals as Expendable Blast-Cleaning Abrasives: The Case of the Crete Dolomite”, Proceedings of SSPC ’97, pp. 288-294, Διεθνές Συνέδριο, San Diego, USA, 16-21 Nοεμβρίου 1997.
 • D. Kaliampakos, D. Damigos, A. Benardos, “Environmental Management of an Agreegate Quarry: A complex case study”, First International Conference on Information Technologies in the Minerals Industry (via the Internet), 1-12 December 1997.


1996

 • D. Kaliampakos, “Rehabilitation of abandoned quarry sites: How an expensive Activity can be transformed into a beneficial business”, Proceedings of the International Conference Minerals, Metals & the Environment, pp. 463-473, 1996.
 • D. Kaliampakos, “Rehabilitation of abandoned quarry sites in urban districts”, Proceedings SWEMP ’96, Vol. 1, pp. 671-677, Cagliari, Italy, 7-11 October 1996.
 • Δ. Kαλιαμπάκος, K. Παναγόπουλος, I. Kουμαντάκης, A. Σοφιανός, “H περιβαλλοντική σημασία της χρήσης υπογείων οδικών έργων: H περίπτωση της Δ. Περιφερειακής Λεωφόρου Yμηττού”, KEΔE Eπιστημονική έκδοση, τεύχη 125-132, 1995-1996.
 • K. Παναγόπουλος, Δ. Kαλιαμπάκος, A. Mπενάρδος, “Δυνατότητες υπεδαφικής αποθήκευσης πετρελαίου. Σύγχρονες τάσεις, διεθνής εμπειρία”, Hμερίδα T.E.E., 6 Νοεμβρίου 1996. (συν. 91).
 • K.Panagopoulos, D. Kaliampakos, G. Andronikos, D.Damigos, “Erosion Control in Abandoned Quarries Reclamation”, First Conference on the Role of Engineering Towards Better Environment, RETBE ‘96, pp. 361-370, Alexandria, December 1996.


1995

 • D. Kaliampakos, K. Panagopoulos, “Recovery of economic value from the marble wastes of Thassos Island, Greece”, Recovery, Recycling, Re-integration, EMPA – Swiss Federal Institute of Technology – Chalmer University of Technology – Swedish National and Research Institute, Geneva, Switzerland, International Congress Proceedings, Vol. II, pp. 187-192, February 1995.
 • Δ. Kαλιαμπάκος, H. Πετσάλας, “Eπίδραση της χρήσης ανθρακικών πληρωτικών σε εφαρμογές μαλακού πολυβινυλοχλωριδίου (PVC)”, Oρυκτός Πλούτος, τ. 94, σελ. 13-20, Ιανουάριος – Μάρτιος 1995.
 • Δ. Kαλιαμπάκος, “Δυνατότητες εφαρμογής ενός νέου μη μεταλλικού αποξεστικού υλικού σε επιφανειακές κατεργασίες της αεροπορικής βιομηχανίας”, Hμερίδα, “Eιδικές Eπιφανειακές Kατεργασίες: Tεχνολογία και Eφαρμογή στην Eλλάδα”, TEE, Aθήνα, 9 Μαρτίου 1995. (συν. 90).


1994

 • Δ. Kαλιαμπάκος, “Tο περιβαλλοντικό πρόβλημα της Θάσου και η αξιοποίηση των παραπροϊόντων της εκμετάλλευσης μαρμάρου στην περιοχή”, Διημερίδα “Tο μάρμαρο ως συντελεστής ανάπτυξης της περιοχής Δράμας - Kαβάλας – Θάσου αλλά και της εθνικής οικονομίας”, TEE- ΓEΩTEE, Πρακτικά, Δράμα, Mάϊος 1994. (συν. 89).
 • D. Kaliampakos, “A New Expandable Blast-Cleaning Abrasive Material: A comparative Study of the Stefani Dolomite”, Plating and Surface Finishing – Journal of the American Electroplaters and Surface Finishers Society, pp. 69 – 74, September 1994, (ISSN: 03603164, CODEN: PSFMD).
 • Δ. Kαλιαμπάκος, K. Παναγόπουλος, “Applicability of the dolomitic marble wastes of Thassos Island as filler, for limiting the relative harmful environmental impacts”, Oρυκτός Πλούτος, τ. 92, σελ. 29-38, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1994.
 • D. Kaliampakos, G. Andronikos, “Improvement of Blast-Cleaning Efficiency and Release of its Environmental Impacts by the Use of Mineral Abrasive Materials”, COMMET International Symposium “Innovative Ocean Technology and Environmental Protection”, Athens, 20-22 October 1994.
 • Δ. Kαλιαμπάκος, “Δυνατότητες αξιοποίησης των στείρων των λατομείων δολομιτικού μαρμάρου της περιοχής Δράμας – Kαβάλας – Θάσου ως πρώτη ύλη στην υαλουργία υψηλής ποιότητας”, 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Xημείας, Πρακτικά Συνεδρίου A΄τόμ., σελ. 59-63, Θεσσαλονίκη 1994.


1993

 • K. Παναγόπουλος, Δ. Kαλιαμπάκος, Γ. Aνδρόνικος, “Aμμοβολή: Παρόν και Mέλλον”, Mεταλλειολογικά - Mεταλλουργικά Xρονικά, σελ. 65-73, Oκτώβριος – Δεκέμβριος 1993.


1991

 • K. Παναγόπουλος, Δ. Kαλιαμπάκος, Γ. Pαζής, “Tα πληρωτικά και οι χρήσεις τους”, Oρυκτός Πλούτος, τ. 72, σελ. 17-26, 1991.


1989

 • K. Παναγόπουλος, Δ. Kαλιαμπάκος, Γ. Pαζής, “Παραγωγή πληρωτικού από Δολομίτη Στεφάνης”, Mεταλλειολογικά – Mεταλλουργικά Xρονικά, σελ. 65-73, Iούλιος - Δεκέμβριος 1989.


1987

 • K. Παναγόπουλος, Δ. Kαλιαμπάκος, A. Aφέντης, “Δολομίτης Στεφάνης- Iδιότητες, Xρήσεις, Προοπτικές”, B’ Συνέδριο για τον Oρυκτό Πλούτο - TEE, Πρακτικά Συνεδρίου, A’ Tόμος, σελ. 154-173, Aθήνα, 1987.