Κύρια Ερευνητικά Πεδία

Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής από την ίδρυσή του έχει αναπτύξει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, η οποία αποτυπώνεται μέσα από τα ερευνητικά έργα που έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού. Τα κύρια ερευνητικά πεδία όπου εστιάζει η δράση του Εργαστηρίου είναι τα ακόλουθα:

Περιβάλλον - Μεταλλευτική δραστηριότητα και Τεχνικά Έργα

Υπόγεια Ανάπτυξη

Περιβαλλοντική Οικονομία

Εκμετάλλευση Μεταλλείων

Brownfields

Εικονική Πραγματικότητα

Ορεινές Περιοχές