Προσωπικό Εργαστηρίου

Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από 4 Μέλη ΔΕΠ, 2 μέλη ΕΔΙΠ καθώς και 1 μέλος ΕΤΕΠ. Επίσης, συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Διδάκτορες, Υποψήφιοι Διδάκτορες του Ε.Μ.Π., καθώς και προπτυχιακοί φοιτητές του Ιδρύματος.

Πιο αναλυτικά, τα μέλη του Εργαστηρίου είναι:


1. Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) 

 • Δημήτρης Καλιαμπάκος, Καθηγητής ΕΜΠ, Δ/ντής ΕΜΤΠΜ
 • Δημήτρης Δαμίγος, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ
 • Μαρία Μενεγάκη, Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ
 • Ανδρέας Μπενάρδος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ

 2. Εργαστηριακό - Τεχνικό προσωπικό
 • Δρ. Δημήτρης Λαμπράκης, ΕΔΙΠ
 • Δρ. Αθανάσιος Μαυρίκος, ΕΔΙΠ
 • Δημήτρης Λευκαδίτης, ΕΤΕ


3. Ερευνητές

 • Δρ. Ντόρα Καραχάλιου, Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργός.
 • Δρ. Τάσος Καλλιανιώτης, Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργός.
 • Δρ. Νίκος Κατσουλάκος, Μηχανολόγος Μηχανικός.
 • Δρ. Στέλλα Γιαννακοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ΕΤΕΠ.