Το Εργαστήριο

Tο Eργαστήριο Mεταλλευτικής Tεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής (E.M.T.Π.Μ.) της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, ιδρύθηκε επίσημα το 1983. Aσχολείται με την έρευνα πάνω στα σύγχρονα προβλήματα της μεταλλευτικής δραστηριότητας και συναφών τεχνικών έργων. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική και ερευνητική του δραστηριότητα εντοπίζεται στους τομείς της παρακολούθησης, προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, των οικονομικών του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, του σχεδιασμού επιφανειακών και υπογείων εκμεταλλεύσεων, του σχεδιασμού και ανάλυσης ειδικών υπογείων έργων και της υπόγειας ανάπτυξης.
Διαβάστε περισσότερα...

Πιλοτική δοκιμή προσομοίωσης φωτιάς και καπνού

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία πιλοτική δοκιμή προσομοίωσης φωτιάς και καπνού στον υπόγειο χώρο διάθεσης αποβλήτων του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ).
Σκοπός της δοκιμής, που έγινε από στελέχη του Εργ. Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του ΕΜΠ και της εταιρείας ΕΝΑΛΟΣ ΕΠΕ, ήταν να προσομοιωθούν ρεαλιστικά οι συνθήκες ορατότητας και να ληφθούν μετρήσεις αερισμού κατά την περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε υπόγειους χώρους, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την βελτιστοποίηση της μοντελοποίησης του φαινομένου. Παρόντες ήταν επίσης οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και κατασκευή υπογείων έργων», καθώς και υπεύθυνοι ασφαλείας σηράγγων της Αττικής Οδού και της Νέας Οδού.
Η δοκιμή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και στο άμεσο μέλλον προγραμματίζεται να υπάρξει άσκηση ετοιμότητας πυρόσβεσης – διάσωσης στον υπόγειο χώρο του ΤΠΠΛ με τη συμμετοχή της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και του προσωπικού του ΤΠΠΛ. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες αντιμετώπισης τέτοιων κινδύνων.
Διαβάστε περισσότερα...

Προσδιορισμός Κατάλληλων Περιοχών Για Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Και Τελικής Διάθεσης Επικινδύνων Απόβλητων

Το Εργαστήριο συμμετέχει στην εκπόνηση Ερευνητικού Έργου για προσδιορισμό κατάλληλων περιοχών για την εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων της χώρας σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΠΕΜ Α.Ε. Το Έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μεθοδολογίας χωροθέτησης περιοχών τελικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων (εκτίμηση υφιστάμενων και μελλοντικών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων, διαχείριση ρευμάτων επικίνδυνων αποβλήτων, διαχείριση υπόγειων εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων, κλπ), με έμφαση στην ανάπτυξη κριτηρίων αποκλεισμού και τελικής αξιολόγησης περιοχών εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.
Διαβάστε περισσότερα...

Περιβαλλοντική Εξυγίανση Τ.Π.Π.Λ.

Στο χώρο του Τ.Π.Π.Λ. βρίσκεται σε εξέλιξη το Πρόγραμμα "Εξυγίανση Εδαφών και Συμπληρωματικά Έργα στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου". Στόχος του έργου είναι η ριζική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα ρυπασμένα εδάφη που βρίσκονται στην περιοχή. Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του ΥΠ.ΑΝ., και διακρίνεται σε τρία υποέργα. Αυτά αφορούν, στην κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής ρυπασμένων εδαφών (Χ.Υ.Τ.Ρ.Ε.) όπου θα αποτεθεί το σύνολο σχεδόν των υλικών, στην κατασκευή ενός υπόγειου χώρου για την διάθεση ειδικών αποβλήτων από την περιοχή του Πάρκου και τέλος στην εγκατάσταση ενός πρότυπου εργαστηρίου περιβαλλοντικών μετρήσεων για τον έλεγχο και διασφάλιση της καλής λειτουργίας των παραπάνω.
Διαβάστε περισσότερα...

Πρότυπη αποκατάσταση  λατομείων Μερέντας – Μαρκοπούλου

Τα λατομεία της περιοχής της Μερέντας υπήρξαν για μεγάλο διάστημα τροφοδότες της οικιστικής ανάπτυξης της Ανατολικής Αττικής αλλά και των μεγάλων έργων της περιοχής (Αττική Οδός, Αεροδρόμιο κλπ.). Το τίμημα,όμως, που πλήρωσε η περιοχή υπήρξε μεγάλο. Η σημαντική καταστροφή του τοπίου αλλά και η ύπαρξη ανεξέλεγκτων αποθέσεων σκουπιδιών δημιουργεί ένα εξαιρετικά σύνθετο και δυσεπίλυτο πρόβλημα αποκατάστασης, στην καρδιά της Αττικής. Από την άλλη πλευρά, μια πρόταση αποκατάστασης, η οποία θα φέρει στην επιφάνεια το λανθάνον δυναμικό της περιοχής, μπορεί να αναμορφώσει την περιοχή και να τη μετατρέψει σε πόλο περιβαλλοντικής αναβάθμισης για την τοπική κοινωνία αλλά και για την Αττική συνολικότερα.
Διαβάστε περισσότερα...
 

Απορρύπανση - Αποκατάσταση κτηρίου "Κονοφάγου" στο Τ.Π.Π.Λ.

Το κτήριο «Κονοφάγου» αποτελεί ένα σημαντικό μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο για την εποχή του, που επινοήθηκε από τον Καθηγητή Κ. Κονοφάγο. Το κτήριο λειτουργούσε ως φίλτρο για τον καθαρισμό των καπναερίων της μεταλλουργικής διαδικασίας η οποία λάμβανε χώρα στις εγκαταστάσεις της πρώην «Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου» με στόχο την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Εξαιτίας της λειτουργίας του, όμως, στο κτήριο αποτέθηκαν δεκάδες τόνοι σκόνης, η οποία περιέχει τοξικά στοιχεία και βαρέα μέταλλα. Από πρόσφατη έρευνα του κτηρίου εκτιμήθηκε ότι στο χώρο (σε βαρέλια, σε σακιά, στους τοίχους και στο δάπεδο) υπάρχουν σημαντικές ποσότητες εξαιρετικά ρυπασμένου υλικού.
Διαβάστε περισσότερα...

Raw Materials University Day

Δείτε την παρουσίαση του Επικ. Καθ. Α. Μπενάρδου για τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες της μεταλλευτικής στη σύγχρονη παργματικότητα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2014 στο πλαίσιο της εκδήλωσης "Open University Day for Raw Materials"


Κατεβάστε την παρουσίαση σε μορφή pdf από τον σύνδεσμο

Τελευταία Νέα

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τη διπλωματική εργασία του Ν. Αρβανίτη με τίτλο "Ο ρόλος του δασκάλου στη Σύγχρονη Τεχνική Εκπαίδευση - Η υποκριτική τέχνη στη διδασκαλία".


Ο ορυκτός πλούτος ως θησαυρός
Δ. Καλιαμπάκος

Ομιλία στην ημερίδα του ΣΜΕ με θέμα: "Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών" (29.02.12)

Γιατί αντιδρά το κοινό στη μεταλλευτική δραστηριότητα;
Δ. Καλιαμπάκος

συνέδριο για τον Ορυκτό Πλούτο (05.04.11)
ACUUS 2007 Conference

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τα πρακτικά του 11ου διεθνούς συνεδρίου του ACUUS.
Ατύχημα San Jose

Δείτε την παρουσίαση για την ανάλυση του ατυχήματος στο μεταλλείο San Jose της Χιλής…

Η ζωή στο ΕργαστήριοΤο Εργαστήριο στον τύπο