Το Εργαστήριο

Tο Eργαστήριο Mεταλλευτικής Tεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής (E.M.T.Π.Μ.) της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, ιδρύθηκε επίσημα το 1983. Aσχολείται με την έρευνα πάνω στα σύγχρονα προβλήματα της μεταλλευτικής δραστηριότητας και συναφών τεχνικών έργων. Πιο συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική και ερευνητική του δραστηριότητα εντοπίζεται στους τομείς της παρακολούθησης, προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, των οικονομικών του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, του σχεδιασμού επιφανειακών και υπογείων εκμεταλλεύσεων, του σχεδιασμού και ανάλυσης ειδικών υπογείων έργων και της υπόγειας ανάπτυξης.
Διαβάστε περισσότερα...
 
 

BalkanStone - Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans

Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής συμμετέχει στο πρόγραμμα BalkanStone. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ορισμένες βασικές πληροφορίες για το έργο.

Αντικείμενο - περιγραφή
Tο έργο BalkanStone έχει ως κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του κλάδου των διακοσμητικών πετρωμάτων στα Δυτικά Βαλκάνια σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της ΕΕ. Για να επιτύχει την ανάπτυξή του και για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της τρέχουσας διεθνούς ζήτησης, ο κλάδος των διακοσμητικών πετρωμάτων των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να επιτελέσει σημαντικές αλλαγές σε διάφορους τομείς, όπως στη διαχείριση, στις μεθόδους εκμετάλλευσης και επεξεργασίας, στους ελέγχους ποιότητας, κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα, τις μεθόδους διάθεσης των τελικών προϊόντων, τις  στρατηγικές μάρκετινγκ κ.λπ. Στη βάση αυτή το έργο θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους τομείς: τεχνολογικές εξελίξεις, απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας, στρατηγικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας.
Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί μια ανοικτή εκπαιδευτική  πλατφόρμα, η οποία θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για την ανταλλαγή γνώσης,  μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στο έργο, σχετικά με την εκπαίδευση και την παραγωγή στον κλάδο διακοσμητικών πετρωμάτων. Στόχος του έργου είναι επίσης η διάχυση της γνώσης μεταξύ φοιτητών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων, καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
 
 Kick-off meeting, 17-18 Φεβρουαρίου 2020, Τίρανα.
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου BalkanStone
 
Διαβάστε περισσότερα...
 
 

WinSTONE (opening gates for women in the stone sector)

Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής συμμετέχει στο πρόγραμμα WinSTONE. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ορισμένες βασικές πληροφορίες για το έργο.

Αντικείμενο και ομάδες-στόχοι
Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των αδρανών υλικών και διακοσμητικών πετρωμάτων στον 21ο αιώνα είναι να αναδειχθούν τα θέματα της ισότητας των φύλων και της συμμετοχής των γυναικών σε έναν τομέα στον οποίο πρέπει να έχει αυξανόμενη παρουσία. Το έργο WinSTONE ισχυρίζεται ότι είναι δυνατή η ένταξη των γυναικών σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής του κλάδου των αδρανών υλικών και διακοσμητικών πετρωμάτων, δηλαδή, να παρέχει πόρους και ευκαιρίες για την πρόσληψη, τη διατήρηση και την προώθηση γυναικών στη βιομηχανία των αδρανών υλικών και διακοσμητικών πετρωμάτων.
Για το λόγο αυτό, αυτό το έργο θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες ομάδες-στόχους:
 • Γυναίκες - και οι δύο σε κίνδυνο αποκλεισμού, τόσο σε νεαρή ηλικία όσο και άνω των 45-.
 • Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και καθηγητές επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Επιχειρηματίες του κλάδου των αδρανών υλικών και διακοσμητικών πετρωμάτων.

Συνοπτικά, το WinSTONE θα γίνει σημείο αναφοράς για τις γυναίκες που επιθυμούν να διευρύνουν τις προσωπικές προοπτικές τους μέσω σημαντικών στρατηγικών συνδέσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο της σταδιοδρομίας τους, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να επιταχύνουν ή να ενισχύσουν την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους. Οι στόχοι του έργου είναι:
 • Να αναλύσει τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δυνατότητες.
 • Να αυξήσει τις ευκαιρίες δικτύωσης με συναδέλφους (peer-networking) συντονίζοντας εκδηλώσεις για συναντήσεις, συζητήσεις και ανταλλαγή γνώσεων.
 • Να αναπτύξει ένα σύστημα υποστήριξης και καθοδήγησης με άλλες γυναίκες στον κλάδο.
 • Να δημιουργήσει ευκαιρίες για τις γυναίκες ώστε να απασχολούνται σε θέσεις κλειδιά στη βιομηχανία.
 • Να αναγνωρίσει τις ανερχόμενες και έμπειρες γυναίκες που διαπρέπουν στον κλάδο.
 • Να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες σταδιοδρομίας για τις γυναίκες που σκέφτονται να εργαστούν στη βιομηχανία των αδρανών υλικών και διακοσμητικών πετρωμάτων.
 • Να συνεργαστεί με το Διοικητικό Συμβούλιο του έργου WinSTONE και άλλες επιτροπές και ενώσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου WinSTONE
 
Δείτε εδώ την διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+  “Winstone - Opening gates for Women IN the STONE sector” με θέμα "Προοπτικές απασχόλησης των γυναικών στον κλάδο του μαρμάρου".

BlockWASTE: Innovative training based on Blockchain technology applied to waste management

 

 

Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής είναι ο συντονιστής του προγράμματος BlockWASTE.  Η περιγραφή του έργου και οι στόχοι του προγράμματος παρουσιάζονται παρακάτω.

Περιγραφή
Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α.) αποτελούν περίπου το 7 έως το 10% των συνολικών αποβλήτων που παράγονται στην Ε.Ε. Εκτιμάται ότι η παγκόσμια κατανάλωση υλικών όπως η βιομάζα, τα ορυκτά καύσιμα, τα μέταλλα και τα ορυκτά θα διπλασιαστεί τα επόμενα 40 χρόνια και ότι η ετήσια παραγωγή αποβλήτων θα αυξηθεί κατά 70% έως το 2050. Ωστόσο, αυτό το ρεύμα αποβλήτων είναι ίσως το πιο περίπλοκο στη διαχείριση και το σχέδιο διαχείρισής τους αποτελεί σε γενικές γραμμές έναν καλό δείκτη της ποιότητας του συνολικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων μιας χώρας. Η σωστή διαχείριση των Α.Σ.Α. απαιτεί διαφάνεια και αξιοπιστία των πληροφοριών όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων. Στο έδαφος των παραπάνω, η έννοια της κυκλικής οικονομίας εμφανίζεται ως μια σημαντική ευκαιρία για την αλλαγή του μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης που βρίσκεται σε ισχύ από την προηγούμενη βιομηχανική επανάσταση.
 
Η τεχνολογία Blockchain
Ένα blockchain είναι μια βάση δεδομένων που διανέμεται μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων (διακομιστές υπολογιστών), προστατευμένη με μεθόδους κρυπτογράφησης και οργανωμένη σε μπλοκ συναλλαγών, οι οποίες είναι μαθηματικά συσχετισμένες μεταξύ τους. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αποκεντρωμένη βάση δεδομένων που δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Συστατικό στοιχείο της τεχνολογίας blockchain είναι ότι το κύριο κλειδί μιας αλυσίδας μπλοκ μοιράζεται σε όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι εμπιστεύονται τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων αφού αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να παραποιηθούν οι πληροφορίες και η τεκμηρίωση που περιέχει. Η τεχνολογία blockchain γεννήθηκε για να υποστηρίξει και υλοποιήσει ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών αλλά σήμερα οποιοσδήποτε τομέας, όπως οι ασφάλειες, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες logistics, κ.ά. μπορεί να βρει πλεονεκτήματα εάν εφαρμόσει σωστά αυτή την τεχνολογία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 340 εκατομμύρια ευρώ σε έργα που χρησιμοποιούν τεχνολογία blockchain ξεκινώντας από το έτος 2020, ιδίως σε έργα που επιδιώκουν να επιτύχουν τους στόχους της κυκλικής οικονομίας.

Αντικείμενο - στόχοι
Το έργο ΒlockWASTE θα εξετάσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ της διαχείρισης των αποβλήτων και της τεχνολογίας blockchain, προκειμένου να προωθηθεί η κατάλληλη χρήση της μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό, τα δεδομένα που συλλέγονται θα μοιράζονται μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου δεν υπάρχει περιθώριο αβεβαιότητας και δυσπιστία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών. Για το σκοπό αυτό, οι στόχοι αυτού του έργου είναι οι εξής:
 • Να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με τα στερεά απόβλητα που παράγονται σε πόλεις και τον τρόπο διαχείρισης, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός συνόλου ορθών πρακτικών, προκειμένου να επανεισαχθούν τα απόβλητα στην παραγωγική αλυσίδα, προωθώντας την ιδέα των έξυπνων κυκλικών πόλεων (Intelligent Circular Cities).
 • Να προσδιορίσει τα οφέλη της τεχνολογίας blockchain εντός της διαδικασίας διαχείρισης των Α.Σ.Α.
 • Να δημιουργήσει ένα σχέδιο μελέτης που επιτρέπει την κατάρτιση των εκπαιδευτών και των επαγγελματιών των οργανισμών και των επιχειρήσεων στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, της κυκλικής οικονομίας και της τεχνολογίας blockchain.
 • Να αναπτύξει ένα διαδραστικό εργαλείο που βασίζεται στην τεχνολογία blockchain, το οποίο θα εφαρμόσει στην πράξη πώς μπορούν να διαχειριστούν τα δεδομένα που λαμβάνονται από τα αστικά απόβλητα. Έτσι, θα οπτικοποιήσει τον τρόπο με με τον οποίο τα δεδομένα ενσωματώνονται στο blockchain και θα επιτρέπει την αξιολόγηση των διαφορετικών μορφών διαχείρισης των Α.Σ.Α.
Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με 4 πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς:
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου BlockWASTE https://blockwasteproject.eu/
 
 
 Kick-off meeting, 26 Νοεμβρίου 2020.

BlockWASTE online seminar: Blockchain-based Waste Management


Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο "Blockchain-based Waste Management" που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, 14:00-17:15 ώρα Ελλάδος. Η διαδικτυακή ημερίδα διοργανώνεται από το πανεπιστήμιο FH-Bielefeld στο πλαίσιο του έργου BlockWASTE (https://blockwasteproject.eu/).

Το πρόγραμμα της ημερίδας βρίσκεται εδώ. Για συμμετοχή στην ημερίδα απαιτείται η εγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://conference.fh-bielefeld.de/

CirculaR Economy strategy FRAMEwork for sustainable SMEs – REFRAME

 

 

 

 

Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής συντονίζει το ευρωπαϊκό έργο “CirculaR Economy strategy FRAMEwork for sustainable SMEs – REFRAME”, διάρκειας δύο ετών, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2 «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» (Αρ. Σύμβασης 2020-1-EL01-KA202-078870).

Αντικείμενο - περιγραφή
Τα τελευταία χρόνια, πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα μεγάλες, προσπαθούν να ενσωματώσουν στρατηγικές και πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας (ΚΟ) στις δραστηριότητές τους. Σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έχουν χαμηλότερο δυναμικό και λιγότερους πόρους για κάτι τέτοιο, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα. Το έργο REFRAME έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό μεταβατικό πλαίσιο ΚΟ για κατασκευαστικές, μεταποιητικές και χειροτεχνικού χαρακτήρα ΜΜΕ. Το πλαίσιο αυτό θα παράσχει πρακτική γνώση τόσο στις ΜΜΕ όσο και στους εργαζόμενους σε αυτές για να εφαρμόσουν τις αρχές της ΚΟ. Παράλληλα, το REFRAME θα δημιουργήσει μια διαδικτυακή κοινότητα που θα προσφέρει συμβουλές, θα μεταδίδει τις τελευταίες εξελίξεις και θα ανταλλάσσει πληροφορίες μεταξύ των συμμετεχόντων για το πώς μπορούν να γίνουν ορισμένες ενέργειες για την επιτυχημένη εφαρμογή των αρχών της ΚΟ. Στο έργο, πέραν του Εργαστηρίου Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής συμμετέχουν οι ακόλουθοι εταίροι: SIGMA BUSINESS NETWORK (Ελλάδα), PCX Computers & Information Systems Ltd (Κύπρος), Chamber of Commerce and Industry Vratsa (Βουλγαρία), ISQ (Πορτογαλία) και Chamber of Commerce and Industry Csongrád County (Ουγγαρία). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: https://reframe-project.eu/
 

2nd Transnational meeting, 15-16 Ιουλίου 2021, Λάρνακα, Κύπρος

Πιλοτική δοκιμή προσομοίωσης φωτιάς και καπνού

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία πιλοτική δοκιμή προσομοίωσης φωτιάς και καπνού στον υπόγειο χώρο διάθεσης αποβλήτων του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ).
Σκοπός της δοκιμής, που έγινε από στελέχη του Εργ. Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του ΕΜΠ και της εταιρείας ΕΝΑΛΟΣ ΕΠΕ, ήταν να προσομοιωθούν ρεαλιστικά οι συνθήκες ορατότητας και να ληφθούν μετρήσεις αερισμού κατά την περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε υπόγειους χώρους, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την βελτιστοποίηση της μοντελοποίησης του φαινομένου. Παρόντες ήταν επίσης οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και κατασκευή υπογείων έργων», καθώς και υπεύθυνοι ασφαλείας σηράγγων της Αττικής Οδού και της Νέας Οδού.
Η δοκιμή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και στο άμεσο μέλλον προγραμματίζεται να υπάρξει άσκηση ετοιμότητας πυρόσβεσης – διάσωσης στον υπόγειο χώρο του ΤΠΠΛ με τη συμμετοχή της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και του προσωπικού του ΤΠΠΛ. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες αντιμετώπισης τέτοιων κινδύνων.
Διαβάστε περισσότερα...

Προσδιορισμός Κατάλληλων Περιοχών Για Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Και Τελικής Διάθεσης Επικινδύνων Απόβλητων

Το Εργαστήριο συμμετέχει στην εκπόνηση Ερευνητικού Έργου για προσδιορισμό κατάλληλων περιοχών για την εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων της χώρας σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΠΕΜ Α.Ε. Το Έργο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μεθοδολογίας χωροθέτησης περιοχών τελικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων (εκτίμηση υφιστάμενων και μελλοντικών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων, διαχείριση ρευμάτων επικίνδυνων αποβλήτων, διαχείριση υπόγειων εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων, κλπ), με έμφαση στην ανάπτυξη κριτηρίων αποκλεισμού και τελικής αξιολόγησης περιοχών εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.
Διαβάστε περισσότερα...

Περιβαλλοντική Εξυγίανση Τ.Π.Π.Λ.

Στο χώρο του Τ.Π.Π.Λ. βρίσκεται σε εξέλιξη το Πρόγραμμα "Εξυγίανση Εδαφών και Συμπληρωματικά Έργα στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου". Στόχος του έργου είναι η ριζική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα ρυπασμένα εδάφη που βρίσκονται στην περιοχή. Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα του ΥΠ.ΑΝ., και διακρίνεται σε τρία υποέργα. Αυτά αφορούν, στην κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής ρυπασμένων εδαφών (Χ.Υ.Τ.Ρ.Ε.) όπου θα αποτεθεί το σύνολο σχεδόν των υλικών, στην κατασκευή ενός υπόγειου χώρου για την διάθεση ειδικών αποβλήτων από την περιοχή του Πάρκου και τέλος στην εγκατάσταση ενός πρότυπου εργαστηρίου περιβαλλοντικών μετρήσεων για τον έλεγχο και διασφάλιση της καλής λειτουργίας των παραπάνω.
Διαβάστε περισσότερα...

Πρότυπη αποκατάσταση  λατομείων Μερέντας – Μαρκοπούλου

Τα λατομεία της περιοχής της Μερέντας υπήρξαν για μεγάλο διάστημα τροφοδότες της οικιστικής ανάπτυξης της Ανατολικής Αττικής αλλά και των μεγάλων έργων της περιοχής (Αττική Οδός, Αεροδρόμιο κλπ.). Το τίμημα,όμως, που πλήρωσε η περιοχή υπήρξε μεγάλο. Η σημαντική καταστροφή του τοπίου αλλά και η ύπαρξη ανεξέλεγκτων αποθέσεων σκουπιδιών δημιουργεί ένα εξαιρετικά σύνθετο και δυσεπίλυτο πρόβλημα αποκατάστασης, στην καρδιά της Αττικής. Από την άλλη πλευρά, μια πρόταση αποκατάστασης, η οποία θα φέρει στην επιφάνεια το λανθάνον δυναμικό της περιοχής, μπορεί να αναμορφώσει την περιοχή και να τη μετατρέψει σε πόλο περιβαλλοντικής αναβάθμισης για την τοπική κοινωνία αλλά και για την Αττική συνολικότερα.
Διαβάστε περισσότερα...
 

Απορρύπανση - Αποκατάσταση κτηρίου "Κονοφάγου" στο Τ.Π.Π.Λ.

Το κτήριο «Κονοφάγου» αποτελεί ένα σημαντικό μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο για την εποχή του, που επινοήθηκε από τον Καθηγητή Κ. Κονοφάγο. Το κτήριο λειτουργούσε ως φίλτρο για τον καθαρισμό των καπναερίων της μεταλλουργικής διαδικασίας η οποία λάμβανε χώρα στις εγκαταστάσεις της πρώην «Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου» με στόχο την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Εξαιτίας της λειτουργίας του, όμως, στο κτήριο αποτέθηκαν δεκάδες τόνοι σκόνης, η οποία περιέχει τοξικά στοιχεία και βαρέα μέταλλα. Από πρόσφατη έρευνα του κτηρίου εκτιμήθηκε ότι στο χώρο (σε βαρέλια, σε σακιά, στους τοίχους και στο δάπεδο) υπάρχουν σημαντικές ποσότητες εξαιρετικά ρυπασμένου υλικού.
Διαβάστε περισσότερα...

Raw Materials University Day

Δείτε την παρουσίαση του Επικ. Καθ. Α. Μπενάρδου για τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες της μεταλλευτικής στη σύγχρονη παργματικότητα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2014 στο πλαίσιο της εκδήλωσης "Open University Day for Raw Materials"


Κατεβάστε την παρουσίαση σε μορφή pdf από τον σύνδεσμο

Τελευταία Νέα

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να κατεβάσετε τη διπλωματική εργασία του Ν. Αρβανίτη με τίτλο "Ο ρόλος του δασκάλου στη Σύγχρονη Τεχνική Εκπαίδευση - Η υποκριτική τέχνη στη διδασκαλία".


Ο ορυκτός πλούτος ως θησαυρός
Δ. Καλιαμπάκος

Ομιλία στην ημερίδα του ΣΜΕ με θέμα: "Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών" (29.02.12)

Γιατί αντιδρά το κοινό στη μεταλλευτική δραστηριότητα;
Δ. Καλιαμπάκος

συνέδριο για τον Ορυκτό Πλούτο (05.04.11)
ACUUS 2007 Conference

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τα πρακτικά του 11ου διεθνούς συνεδρίου του ACUUS.
Ατύχημα San Jose

Δείτε την παρουσίαση για την ανάλυση του ατυχήματος στο μεταλλείο San Jose της Χιλής…

Η ζωή στο ΕργαστήριοΤο Εργαστήριο στον τύπο