BlockWASTE: Innovative training based on Blockchain technology applied to waste management

 

 

Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής είναι ο συντονιστής του προγράμματος BlockWASTE.  Η περιγραφή του έργου και οι στόχοι του προγράμματος παρουσιάζονται παρακάτω.

Περιγραφή
Τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (Α.Σ.Α.) αποτελούν περίπου το 7 έως το 10% των συνολικών αποβλήτων που παράγονται στην Ε.Ε. Εκτιμάται ότι η παγκόσμια κατανάλωση υλικών όπως η βιομάζα, τα ορυκτά καύσιμα, τα μέταλλα και τα ορυκτά θα διπλασιαστεί τα επόμενα 40 χρόνια και ότι η ετήσια παραγωγή αποβλήτων θα αυξηθεί κατά 70% έως το 2050. Ωστόσο, αυτό το ρεύμα αποβλήτων είναι ίσως το πιο περίπλοκο στη διαχείριση και το σχέδιο διαχείρισής τους αποτελεί σε γενικές γραμμές έναν καλό δείκτη της ποιότητας του συνολικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων μιας χώρας. Η σωστή διαχείριση των Α.Σ.Α. απαιτεί διαφάνεια και αξιοπιστία των πληροφοριών όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων. Στο έδαφος των παραπάνω, η έννοια της κυκλικής οικονομίας εμφανίζεται ως μια σημαντική ευκαιρία για την αλλαγή του μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης που βρίσκεται σε ισχύ από την προηγούμενη βιομηχανική επανάσταση.
 
Η τεχνολογία Blockchain
Ένα blockchain είναι μια βάση δεδομένων που διανέμεται μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων (διακομιστές υπολογιστών), προστατευμένη με μεθόδους κρυπτογράφησης και οργανωμένη σε μπλοκ συναλλαγών, οι οποίες είναι μαθηματικά συσχετισμένες μεταξύ τους. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αποκεντρωμένη βάση δεδομένων που δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Συστατικό στοιχείο της τεχνολογίας blockchain είναι ότι το κύριο κλειδί μιας αλυσίδας μπλοκ μοιράζεται σε όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι εμπιστεύονται τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων αφού αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να παραποιηθούν οι πληροφορίες και η τεκμηρίωση που περιέχει. Η τεχνολογία blockchain γεννήθηκε για να υποστηρίξει και υλοποιήσει ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών αλλά σήμερα οποιοσδήποτε τομέας, όπως οι ασφάλειες, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες logistics, κ.ά. μπορεί να βρει πλεονεκτήματα εάν εφαρμόσει σωστά αυτή την τεχνολογία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 340 εκατομμύρια ευρώ σε έργα που χρησιμοποιούν τεχνολογία blockchain ξεκινώντας από το έτος 2020, ιδίως σε έργα που επιδιώκουν να επιτύχουν τους στόχους της κυκλικής οικονομίας.

Αντικείμενο - στόχοι
Το έργο ΒlockWASTE θα εξετάσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ της διαχείρισης των αποβλήτων και της τεχνολογίας blockchain, προκειμένου να προωθηθεί η κατάλληλη χρήση της μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό, τα δεδομένα που συλλέγονται θα μοιράζονται μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου δεν υπάρχει περιθώριο αβεβαιότητας και δυσπιστία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών. Για το σκοπό αυτό, οι στόχοι αυτού του έργου είναι οι εξής:
  • Να πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με τα στερεά απόβλητα που παράγονται σε πόλεις και τον τρόπο διαχείρισης, ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός συνόλου ορθών πρακτικών, προκειμένου να επανεισαχθούν τα απόβλητα στην παραγωγική αλυσίδα, προωθώντας την ιδέα των έξυπνων κυκλικών πόλεων (Intelligent Circular Cities).
  • Να προσδιορίσει τα οφέλη της τεχνολογίας blockchain εντός της διαδικασίας διαχείρισης των Α.Σ.Α.
  • Να δημιουργήσει ένα σχέδιο μελέτης που επιτρέπει την κατάρτιση των εκπαιδευτών και των επαγγελματιών των οργανισμών και των επιχειρήσεων στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, της κυκλικής οικονομίας και της τεχνολογίας blockchain.
  • Να αναπτύξει ένα διαδραστικό εργαλείο που βασίζεται στην τεχνολογία blockchain, το οποίο θα εφαρμόσει στην πράξη πώς μπορούν να διαχειριστούν τα δεδομένα που λαμβάνονται από τα αστικά απόβλητα. Έτσι, θα οπτικοποιήσει τον τρόπο με με τον οποίο τα δεδομένα ενσωματώνονται στο blockchain και θα επιτρέπει την αξιολόγηση των διαφορετικών μορφών διαχείρισης των Α.Σ.Α.
Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με 4 πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς:
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου BlockWASTE https://blockwasteproject.eu/
 
 
 Kick-off meeting, 26 Νοεμβρίου 2020.

BlockWASTE online seminar: Blockchain-based Waste Management


Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο "Blockchain-based Waste Management" που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, 14:00-17:15 ώρα Ελλάδος. Η διαδικτυακή ημερίδα διοργανώνεται από το πανεπιστήμιο FH-Bielefeld στο πλαίσιο του έργου BlockWASTE (https://blockwasteproject.eu/).

Το πρόγραμμα της ημερίδας βρίσκεται εδώ. Για συμμετοχή στην ημερίδα απαιτείται η εγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://conference.fh-bielefeld.de/

Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων του Σχεδίου BlockWaste


Εκ μέρους του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ- ΕΜΠ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε στην Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων «Νέες Τεχνολογίες και Εκπαιδευτικές Δυνατότητες στη Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «BlockWaste – Innovative Training Based on Blockchain  Technology Applied to Waste Management», № 2020-1-EL01-KA203-079154 (https://blockwasteproject.eu/).

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Σύμπραξης ΚΑ203 «Ανώτατη Εκπαίδευση» της Βασικής Δράσης ΚΑ2 «Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών». Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μπορείτε να προεγγραφείτε στην ημερίδα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://forms.gle/ZZdFcXnhwUuh5aQ68

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων του Σχεδίου BlockWaste - Αθήνα, 15 Σεπεμβρίου 2022


Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022 η Εκδήλωση Διάδοσης Αποτελεσμάτων «Νέες Τεχνολογίες και Εκπαιδευτικές Δυνατότητες στη Διαχείριση των Αστικών Αποβλήτων» του ευρωπαϊκού έργου "BlockWaste – Innovative Training Based on Blockchain  Technology Applied to Waste Management". Στην ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Αμαλία, συμμετείχαν περισσότερα από 70 άτομα. Σύντομο χαιρετισμό απηύθηνε ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, Καθ. Δ. Καλιαμπάκος.

Οι εταίροι του έργου, Καθ. Μ. Μεναγάκη από το ΕΜΠ, Christa Barkel από το πανεπιστήμιο Stichting Saxion της Ολλανδίας και Bernd Kleinheyer από το πανεπιστήμιο FH Bielefeld της Γερμανίας, στις ομιλίες τους, ανέπτυξαν τα κύρια αποτελέσματα του έργου. Επίσης, οι προσκεκλημένοι ομιλητές Α. Μαυρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΕΠΕΜ και πρώην πρόεδρος της International Solid Waste Association και η Μ. Ζούρκα από την εταιρεία D-Waste μίλησαν για ζητήματα της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης των αποβλήτων στην Ελλάδα στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

Η Καθηγήτρια ΕΜΠ Μ. Μενεγάκη στη διάρκεια της ομιλίας της.

 Στιγμιότυπο από την ομιλία του Α. Μαυρόπουλου με τίτλο "Κυκλική Οικονομία, Πολιτική Οικονομία και Ανθρώπινη Εργασία".

Άποψη της αίθουσας της εκδήλωσης στο ξενοδοχείο Αμαλία, Αθήνα 15 Σεπτεμβρίου 2022.