Ερευνητικό - Διοικητικό Προσωπικό

 

Το διοικητικό και ερευνητιικό προσωπικό υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου στο πλαίσιο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών του στόχων και υποχρεώσεων.
Το μόνιμο προσωπικό αποτελείται από υπαλλήλους ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Ε.Μ.Π. Αποτελείται από προσωπικό υψηλής ποιοτικής στάθμης, με 2 από τα μέλη του να κατέχουν Διδακτορικό Δίπλωμα. Ταυτόχρονα, στο ερευνητικό δυναμικό του Εργαστηρίου συμμετέχουν οι Διδάκτορες και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες της Σχολής που εκπονούν την έρευνα και τις  Διατριβές τους υπό την επίβλεψη των μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου.

Το μόνιμο διοικητικό, τεχνικό και ερευνητικό προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελείται από τους κάτωθι:

 

Ο Δημήτρης Λαμπράκης είναι Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός ΕΜΠ και μέλος ΕΔΙΠ του εργαστηρίου από το 1996. Αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβή ήταν η ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης μεθόδων καθαρισμού και προετοιμασίας επιφανειών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στις μεθόδους καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών επιφανειών και στα βιομηχανικά ορυκτά. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 15 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.


e-mail

Βιογραφικό (gr, en)

Ο Δρ. Αθανάσιος Μαυρίκος είναι μέλος ΕΔΙΠ του Εργαστηρίου. Αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. το 1999. Το 2001 ολοκλήρωσε με επιτυχία το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων" που πραγματοποιείται στο Ε.Μ.Π. Η διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Υπολογισμός της αξίας του υπόγειου χώρου: Η περίπτωση των υπόγειων αποθηκευτικών χώρων στην Αττική" ολοκληρώθηκε το 2007. Από το 2000 συμμετέχει ενεργά στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, ενώ τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι ο σχεδιασμός υπογείων έργων, η υπόγεια ανάπτυξη και η οικονομική αποτίμηση του υπόγειου χώρου.


e-mail

  Βιογραφικό (gr, en)

Ο κ. Δημήτριος Λευκαδίτης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. και είναι μέλος ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου από το 2007. Εκπόνησε την πρακτική του άσκηση στο Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. Είναι υπεύθυνος δικτύων και προγραμματισμού υπολογιστών, καθώς και υπεύθυνος της βιβλιοθήκης και του αρχείου του Εργαστηρίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις τηλεπικοινωνίες και τα οπτικοακουστικά. Είναι πτυχιούχος ραδιοερασιτέχνης του Υπουργείου Μεταφορών και Δικτύων και έχει εργαστεί ως βοηθός Ηλεκτρολόγος στα υπόγεια έργα κατασκευής του Μετρό της Αθήνας.


e-mail
Βιογραφικό gr, en
   

 

Οι ερευνητές του Εργαστηρίου είναι οι εξής:

 

 
Η Δρ. Θ. Καραχάλιου αποφοίτησε το 2004 από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών.  Στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα την βελτιστοποίηση της κατανομής πόρων για την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών, η οποία ολοκληρώθηκε το 2010. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η ανάλυση και διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου, η αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών, η περιβαλλοντική οικονομία και τα brownfields.

e-mail
Βιογραφικό (gr, en)

Ο Δρ. Αναστάσιος Καλλιανιώτης είναι Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός και είναι μέλος του εργαστηρίου από το 2006. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζουν σε θέματα αασφαλείας υπογείων χώρων καθώς και στην κατάρτιση εργαζομένων μέσα από περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας.

 
e-mail
Βιογραφικό (gr, en)

Ο Δρ. Νίκος Κατσουλάκος αποφοίτησε το 2004 από τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, ενώ ολοκλήρωσε την Διατριβή του το 2013 που αφορά στον ενεργειακό σχεδιασμό ορεινών περιοχών. Επίσης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του ΕΜΠ με τίτλο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή πολιτική των ορεινών περιοχών, την ενεργειακή οικονομία και τα ζητήματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης των ορεινών περιοχών.

 
e-mail
Βιογραφικό (gr, en)
 

Η Δρ. Στέλλα Γιαννακοπούλου αποφοίτησε το 1999 από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Ε.Μ.Π. με τίτλο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», ενώ το 2013 ολοκλήρωσε την διδακτορική της διατριβή με θέμα «Αποτίμηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των ορεινών περιοχών με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την αποκατάσταση της φυσιογνωμίας των ορεινών παραδοσιακών οικισμών, στον πολιτισμό και την κοινωνία των ορεινών περιοχών, στην οικονομική αποτίμηση των πολιτιστικών αγαθών και γενικότερα στα ζητήματα ανάπτυξης και περιβάλλοντος των ορεινών περιοχών.

 
e-mail
Βιογραφικό (gr, en)
  Ο κ. Ηλίας Δούλος αποφοίτησε το 2005 από το τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του ΕΜΠ με τίτλο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη». Από το 2013 εκπονεί τη διδακτορική διατριβή του στο πεδίο της ενεργειακής οικονομίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή πολιτική, την ενεργειακή οικονομία και τα ζητήματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης των ορεινών περιοχών.
 
 
e-mail
Βιογραφικό (gr, en)
  Η Λευκοθέα Παπαδά γεννήθηκε το 1986, αποφοίτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2010 και, ένα χρόνο αργότερα, από το Μεταπτυχιακό Πόγραμμα Σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π. Από Το 2013 εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στον τομέα της «Ενεργειακής Φτώχειας». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ενεργειακή πολιτική, την ενεργειακή φτώχεια, την αποκατάσταση παλαιών κατασκευών του ορεινού χώρου και τα ζητήματα περιβάλλοντος και ανάπτυξης των ορεινών περιοχών.
 

e-mail
Βιογραφικό (gr, en)
  Ο κ. Λουκάς-Μωυσής Μισθός αποφοίτησε το 2006 από το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Είναι κάτοχος των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης του ΕΜΠ με τίτλο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και «Γεωπληροφορική».  Επί του παρόντος εκπονεί τη Διδακτορική Διατριβή του με θέμα «Ανάπτυξη Πολυπαραμετρικού Μοντέλου για την Εκτίμηση των Επιπτώσεων στο Τοπίο από τη Μεταλλευτική Δραστηριότητα». Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται: η αντίληψη και εκτίμηση του λατομικού και ορεινού τοπίου, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, η Γεω-οπτικοποίηση, η Τηλεπισκόπηση, και η Καταγραφή Οφθαλμοκινήσεων.
 

e-mail
Βιογραφικό (gr, en)
  Ο κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος είναι απόφοιτος του τμήματος «Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργική Μηχανική» του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών» και Υποψήφιος Διδάκτωρ στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μέτρηση της γεωγραφικής απομόνωσης/ προσβασιμότητας και στη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας για εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
 

e-mail
Βιογραφικό (gr, en)