BKSTONE project

BalkanStone - Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans

Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής συμμετέχει στο πρόγραμμα BalkanStone. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ορισμένες βασικές πληροφορίες για το έργο.

Αντικείμενο - περιγραφή
Tο έργο BalkanStone έχει ως κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του κλάδου των διακοσμητικών πετρωμάτων στα Δυτικά Βαλκάνια σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της ΕΕ. Για να επιτύχει την ανάπτυξή του και για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της τρέχουσας διεθνούς ζήτησης, ο κλάδος των διακοσμητικών πετρωμάτων των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να επιτελέσει σημαντικές αλλαγές σε διάφορους τομείς, όπως στη διαχείριση, στις μεθόδους εκμετάλλευσης και επεξεργασίας, στους ελέγχους ποιότητας, κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα, τις μεθόδους διάθεσης των τελικών προϊόντων, τις  στρατηγικές μάρκετινγκ κ.λπ. Στη βάση αυτή το έργο θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους τομείς: τεχνολογικές εξελίξεις, απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας, στρατηγικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας.
Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί μια ανοικτή εκπαιδευτική  πλατφόρμα, η οποία θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για την ανταλλαγή γνώσης,  μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στο έργο, σχετικά με την εκπαίδευση και την παραγωγή στον κλάδο διακοσμητικών πετρωμάτων. Στόχος του έργου είναι επίσης η διάχυση της γνώσης μεταξύ φοιτητών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων, καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
 
 Kick-off meeting, 17-18 Φεβρουαρίου 2020, Τίρανα.
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου BalkanStone

BKSTONE project-Συνάντηση εταίρων στην Podgorica

BalkanStone - Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans

Στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η δια ζώσης συνάντηση των εταίρων του προγράματος BKSTONE στην πόλη Podgorica, του Μαυροβουνίου. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Mediterranean University Podgorica και η agenda της συνάντησης δίνεται εδώ. Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής συμμετείχε στην συνάντηση με δύο εκπροσώπους, την Καθηγήτρια κ. Μ. Μενεγάκη και το μέλος ΕΔΙΠ Δρ. Α. Μαυρίκο.

Οι εταίροι συζήτησαν εκτενώς ζητήματα διαχείρισης και οικονομικών του έργου και αξιολογησαν την πρόοδο υλοποίησης των επί μέρους πακέτων εργασίας. Επίσης, συζητήθηκε διεξοδικά το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών και οριστικοποιήθηκε το περιεχομένο των e-books που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος BKSTONE. Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής εισηγήθηκε την πρότασή του για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών στο αντικείμενο "Mining and Quarrying", στο οποίο έχει ρόλο συντονιστή και παρουσίασε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό που ανέπτυξε. Τέλος, οι εταίροι συζήτησαν και αποφάσισαν την επόμενη φάση του προγράμματος που περιλαμβάνει την επιμόρφωση των εκπαιδευτών και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του University of A Coruña, στην πόλη Κορούνια της Ισπανίας και στο Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales, στην πόλη Μούρθια της Ισπανίας.

 

Η κ. Μενεγάκη και ο κ. Μαυρίκος στην αίθουσα της συνάντησης, Podgorica, 24 Φεβρουαρίου 2022.

 

Στιγμιότυπο από την πρώτη ημέρα της συνάντησης, Mediterranean University Podgorica, 24 Φεβρουαρίου 2022.

 

Στιγμιότυπο από την δεύτερη ημέρα της συνάντησης, Mediterranean University Podgorica, 25 Φεβρουαρίου 2022.

 

Αναμνηστική φωτογραφία των εταίρων που συμμετείχαν στη συνάντηση.

 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου BalkanStone

BKSTONE project-Επίσκεψη στο εργαστήριο "ΛΙΘΟΣ"

BalkanStone - Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans

Στις 11 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών του μαθήματος "Μάρμαρα και Βιομηχανικά Ορυκτά" του 8ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών στο εργαστήριο "ΛΙΘΟΣ", στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε). Οι φοιτητές συνοδεύονταν από την διδάσκουσα του μαθήματος, Καθηγήτρια κ. Μ. Μενεγάκη και από το μέλος ΕΔΙΠ Δρ. Α. Μαυρίκο.

Το Εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ» λειτουργεί από το 1999 και ασχολείται με την εκτέλεση δοκιμών προσδιορισμού φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των διακοσμητικών πετρωμάτων, με στόχο την συμβολή στη δημιουργία της “ταυτότητάς” τους και στη διαδικασία απόδοσης σε τελικά προϊόντα από αυτά της σήμανσης CE. Προσφέρει τις υπηρεσίες του στον κλάδο των διακοσμητικών πετρωμάτων, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις. Από το 2002 είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ., κατά EN ISO/IEC 17025:2005 και από το 2020 κατά τη νέα έκδοση αυτού (2017). Διαθέτει σύγχρονο και διακριβωμένο εξοπλισμό για τον προσδιορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών και φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των διακοσμητικών πετρωμάτων, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ). Το Πεδίο Διαπίστευσης του Εργαστηρίου περιλαμβάνει στο σύνολό του δοκιμές κατά τα πρότυπα ΕΝ, ευρισκόμενο σε πλήρη εναρμόνιση με τη σύγχρονη πρακτική στην Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου εδώ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου από τον Δρ. Κ. Λασκαρίδη, Υπεύθυνο του έργου, την Μηχ. Μεταλλείων Α. Αραπάκου και τον τεχνικό Ι. Κουσερή. Το προσωπικό του εργαστηρίου ενημέρωσε τους φοιτητές για τις δραστηριότητες και τα έργα που εκπονεί, περιέγραψε αναλυτικά τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τις εργαστηριακές δοκιμές και πραγματοποίησε ορίσμενες από αυτές σε έτοιμα δοκίμια μαρμάρων για την καλύτερη κατανόησή τους.

Επίσης, η κ. Μενεγάκη είχε την ευκαιρία να συζητήσει με το προσωπικό του εργαστηρίου "ΛΙΘΟΣ" και να τους ενημερώσει για το πρόγραμμα BKSTONE, τους στόχους και τη συμβολή του σε θέματα εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των μαρμάρων και γενικά των διακοσμητικών πετρωμάτων.

 

Δείγματα μαρμάρων και διακοσμητικών λίθων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στο εργαστήριο "ΛΙΘΟΣ".

 

Η κ. Μενεγάκη με τους φοιτητές του μαθήματος στον χώρο του εργασηρίου "ΛΙΘΟΣ" κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη.

 

Η κ. Μενεγάκη παρακολουθεί μαζί με τους φοιτητές τη διενέργεια εργαστηριακής δοκιμής.

 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BKSTONE μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου BalkanStone

BKSTONE project-Σεμινάριο στο Sarajevo

BalkanStone - Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans

Στο πλαίσιο του έργου BKSTONE, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση και κατάρτιση φοιτητών, στο Πανεπιστήμιο του Σαράγεβο. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο διεξήχθη μεταξύ 11 και 13 Μαΐου και την ευθύνη επίβλεψης της διαδικασίας είχε η Καθ. κ. Μ. Μενεγάκη. 

Φοιτητές του Μεσογειακού Πανεπιστημίου της Ποντγκόριτσα, του Πανεπιστημίου του Σαράγεβο και του Πανεπιστημίου του Μόσταρ είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις αρχές της "λιτής" παραγωγής και την εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς. Την εκπαίδευση διηύθυνε ο Καθ. Hadis Bajrić, με τη βοήθεια άλλων μελών της ομάδας έργου. Υπό την καθοδήγησή του, οι φοιτητές κατέκτησαν μια σειρά νέων εργαλείων μέσω μιας σειράς πρακτικών ασκήσεων.

Μετά την εκπαίδευση, οι σπουδαστές κατέκτησαν τις βασικές έννοιες του ποιοτικού ελέγχου, έγιναν ικανοί να θέτουν πρότυπα για τις εκτελούμενες εργασίες, να είναι σε θέση να εντοπίζουν περιττές εργασίες και να επιταχύνουν τις διαδικασίες. Αυτά τα ισχυρά εργαλεία, αν και δημιουργήθηκαν αρχικά για την αυτοκινητοβιομηχανία, έχουν πλήρη εφαρμογή και σε άλλους κλάδους όπως ο τουρισμός, οι κατασκευές, τα λατομεία και γενικότερα στον κλάδο της πέτρας. Αυτή η διεπιστημονική διάδοση γνώσεων και εμπειριών θα διασφαλίσει ότι ο κλάδος των διακοσμητικών πετρωμάτων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, θα γίνει πιο ανταγωνιστικός και σύντομα θα αξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητές του.

 

Ο Καθ. Hadis Bajrić μιλάει σε φοιτητές κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, Σαράγεβο, 12 Μαΐου 2022.

 

Στιγμιότυπο από το εκπαιδευτικό σεμινάριο, Σαράγεβο, 12 Μαΐου 2022.

 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου BalkanStone

BKSTONE project-Συνάντηση εταίρων στην Prishtina

BalkanStone - Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans

Στις 29 και 30 Αυγούστου 2022 πραγματοποιήθηκε η δια ζώσης συνάντηση των εταίρων του προγράματος BKSTONE στην πόλη Prishtina, στο Κόσοβο. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Faculty of Civil Engineering-University of Prishtina. Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής συμμετείχε στην συνάντηση με δύο εκπροσώπους, την Καθηγήτρια κ. Μ. Μενεγάκη και το μέλος ΕΔΙΠ Δρ. Α. Μαυρίκο.

Οι εταίροι συζήτησαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν στην ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού υλικού, των e-books και την πρόοδο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Επίσης, συζητήθηκαν οι δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Πιο συγκεκριμένα, ομάδα των εταίρων του έργου θα πάρει μέρος στην διεθνή έκθεση της Βερόνα (Marmomac), η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 27 και 30 Σεπτεμβρίου του 2022. Η έκθεση Marmomac είναι μια από τις σημαντικότερες διεθνείς εκδηλώσεις στο χώρο των μαρμάρων και διακοσμητικών πετρωμάτων και συγκεντρώνει τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου. Οι εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα του έργου BalkanStone σε ένα ευρύ κοινό.

 

Στιγμιότυπο από την πρώτη ημέρα της συνάντησης, Faculty of Civil Engineering-University of Prishtina, 29 Αυγούστου 2022.

 
 

Αναμνηστική φωτογραφία των εταίρων που συμμετείχαν στη συνάντηση.

 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου BalkanStone

BKSTONE project-Συνάντηση εταίρων στα Tirana

BalkanStone - Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans

Στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η δια ζώσης συνάντηση των εταίρων του προγράματος BKSTONE στην πόλη Tirana, στην Αλβανία. Η συνάντηση, η οποία ήταν και η τελευταία του προγράμματος, διοργανώθηκε από το Polytechnic University of Tirana. Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής συμμετείχε στην συνάντηση με δύο εκπροσώπους, την Καθηγήτρια κ. Μ. Μενεγάκη και το μέλος ΕΔΙΠ Δρ. Α. Μαυρίκο.

Την πρώτη ημέρα της συνάντησης απηύθηναν χαιρετισμό, ο Πρύτανης του Polytechnic University of Tirana, Καθ. Andrea Maliqari, προσκεκλημένοι από το Ministry of Infrastructure and Energetics, εκπρόσωπος του National Agency of Natural Resources, εκπρόσωπος του Albanian Geological Survey καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών του κλάδου του μαρμάρου και των διακοσμητικών πετρωμάτων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν στις ενέργειες για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διεξήχθησαν το προηγούμενο διάστημα και την παραγωγή των e-books με το εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με το Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας καθώς και οικονομικά ζητήματα για την υποβολή της τελικής έκθεσης και την ολοκλήρωση του έργου.

 

Στιγμιότυπο από την πρώτη ημέρα της συνάντησης, στην αίθουσα "Silvano Pedrollo", Polytechnic University of Tirana, 3 Νοεμβρίου 2022.

 
 

Η Καθ. Μ. Μενεγάκη παρουσιάζει στους εταίρους τις δράσεις που πραγματοποίησε για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

 

Αναμνηστική φωτογραφία των εταίρων που συμμετείχαν στη συνάντηση.
 
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου BalkanStone