BKSTONE project

BalkanStone - Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans

Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής συμμετέχει στο πρόγραμμα BalkanStone. Παρακάτω μπορείτε να δείτε ορισμένες βασικές πληροφορίες για το έργο.

Αντικείμενο - περιγραφή
Tο έργο BalkanStone έχει ως κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του κλάδου των διακοσμητικών πετρωμάτων στα Δυτικά Βαλκάνια σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της ΕΕ. Για να επιτύχει την ανάπτυξή του και για να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της τρέχουσας διεθνούς ζήτησης, ο κλάδος των διακοσμητικών πετρωμάτων των Δυτικών Βαλκανίων πρέπει να επιτελέσει σημαντικές αλλαγές σε διάφορους τομείς, όπως στη διαχείριση, στις μεθόδους εκμετάλλευσης και επεξεργασίας, στους ελέγχους ποιότητας, κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα, τις μεθόδους διάθεσης των τελικών προϊόντων, τις  στρατηγικές μάρκετινγκ κ.λπ. Στη βάση αυτή το έργο θα επικεντρωθεί στους ακόλουθους τομείς: τεχνολογικές εξελίξεις, απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας, στρατηγικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, βελτίωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας.
Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί μια ανοικτή εκπαιδευτική  πλατφόρμα, η οποία θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο για την ανταλλαγή γνώσης,  μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στο έργο, σχετικά με την εκπαίδευση και την παραγωγή στον κλάδο διακοσμητικών πετρωμάτων. Στόχος του έργου είναι επίσης η διάχυση της γνώσης μεταξύ φοιτητών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο αντικείμενο μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων, καθώς και η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
 
 Kick-off meeting, 17-18 Φεβρουαρίου 2020, Τίρανα.
 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου BalkanStone

BKSTONE project-Συνάντηση εταίρων στην Podgorica

BalkanStone - Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans

Στις 24 και 25 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η δια ζώσης συνάντηση των εταίρων του προγράματος BKSTONE στην πόλη Podgorica, του Μαυροβουνίου. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Mediterranean University Podgorica και η agenda της συνάντησης δίνεται εδώ. Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής συμμετείχε στην συνάντηση με δύο εκπροσώπους, την Καθηγήτρια κ. Μ. Μενεγάκη και το μέλος ΕΔΙΠ Δρ. Α. Μαυρίκο.

Οι εταίροι συζήτησαν εκτενώς ζητήματα διαχείρισης και οικονομικών του έργου και αξιολογησαν την πρόοδο υλοποίησης των επί μέρους πακέτων εργασίας. Επίσης, συζητήθηκε διεξοδικά το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών και οριστικοποιήθηκε το περιεχομένο των e-books που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος BKSTONE. Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής εισηγήθηκε την πρότασή του για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών στο αντικείμενο "Mining and Quarrying", στο οποίο έχει ρόλο συντονιστή και παρουσίασε το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό που ανέπτυξε. Τέλος, οι εταίροι συζήτησαν και αποφάσισαν την επόμενη φάση του προγράμματος που περιλαμβάνει την επιμόρφωση των εκπαιδευτών και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του University of A Coruña, στην πόλη Κορούνια της Ισπανίας και στο Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales, στην πόλη Μούρθια της Ισπανίας.

 

Η κ. Μενεγάκη και ο κ. Μαυρίκος στην αίθουσα της συνάντησης, Podgorica, 24 Φεβρουαρίου 2022.

 

Στιγμιότυπο από την πρώτη ημέρα της συνάντησης, Mediterranean University Podgorica, 24 Φεβρουαρίου 2022.

 

Στιγμιότυπο από την δεύτερη ημέρα της συνάντησης, Mediterranean University Podgorica, 25 Φεβρουαρίου 2022.

 

Αναμνηστική φωτογραφία των εταίρων που συμμετείχαν στη συνάντηση.

 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου BalkanStone

BKSTONE project-Επίσκεψη στο εργαστήριο "ΛΙΘΟΣ"

BalkanStone - Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans

Στις 11 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών του μαθήματος "Μάρμαρα και Βιομηχανικά Ορυκτά" του 8ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών στο εργαστήριο "ΛΙΘΟΣ", στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε). Οι φοιτητές συνοδεύονταν από την διδάσκουσα του μαθήματος, Καθηγήτρια κ. Μ. Μενεγάκη και από το μέλος ΕΔΙΠ Δρ. Α. Μαυρίκο.

Το Εργαστήριο «ΛΙΘΟΣ» λειτουργεί από το 1999 και ασχολείται με την εκτέλεση δοκιμών προσδιορισμού φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των διακοσμητικών πετρωμάτων, με στόχο την συμβολή στη δημιουργία της “ταυτότητάς” τους και στη διαδικασία απόδοσης σε τελικά προϊόντα από αυτά της σήμανσης CE. Προσφέρει τις υπηρεσίες του στον κλάδο των διακοσμητικών πετρωμάτων, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις. Από το 2002 είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ., κατά EN ISO/IEC 17025:2005 και από το 2020 κατά τη νέα έκδοση αυτού (2017). Διαθέτει σύγχρονο και διακριβωμένο εξοπλισμό για τον προσδιορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών και φυσικομηχανικών ιδιοτήτων των διακοσμητικών πετρωμάτων, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ). Το Πεδίο Διαπίστευσης του Εργαστηρίου περιλαμβάνει στο σύνολό του δοκιμές κατά τα πρότυπα ΕΝ, ευρισκόμενο σε πλήρη εναρμόνιση με τη σύγχρονη πρακτική στην Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου εδώ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι φοιτητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου από τον Δρ. Κ. Λασκαρίδη, Υπεύθυνο του έργου, την Μηχ. Μεταλλείων Α. Αραπάκου και τον τεχνικό Ι. Κουσερή. Το προσωπικό του εργαστηρίου ενημέρωσε τους φοιτητές για τις δραστηριότητες και τα έργα που εκπονεί, περιέγραψε αναλυτικά τον διαθέσιμο εξοπλισμό και τις εργαστηριακές δοκιμές και πραγματοποίησε ορίσμενες από αυτές σε έτοιμα δοκίμια μαρμάρων για την καλύτερη κατανόησή τους.

Επίσης, η κ. Μενεγάκη είχε την ευκαιρία να συζητήσει με το προσωπικό του εργαστηρίου "ΛΙΘΟΣ" και να τους ενημερώσει για το πρόγραμμα BKSTONE, τους στόχους και τη συμβολή του σε θέματα εκμετάλλευσης και αξιοποίησης των μαρμάρων και γενικά των διακοσμητικών πετρωμάτων.

 

Δείγματα μαρμάρων και διακοσμητικών λίθων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στο εργαστήριο "ΛΙΘΟΣ".

 

Η κ. Μενεγάκη με τους φοιτητές του μαθήματος στον χώρο του εργασηρίου "ΛΙΘΟΣ" κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη.

 

Η κ. Μενεγάκη παρακολουθεί μαζί με τους φοιτητές τη διενέργεια εργαστηριακής δοκιμής.

 
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BKSTONE μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου BalkanStone