Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Στο Εργαστήριο έχουν ενταχθεί 4 μέλη ΔΕΠ της Σχολής Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών ΕΜΠ.

 

Ο Καθηγητής κ. Δημήτρης Καλιαμπάκος είναι ο Δ/ντής του Εργαστηρίου. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην περιβαλλοντική μεταλλευτική, στην αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών, στην υπόγεια ανάπτυξη, στην ανάπτυξη ορεινών περιοχών, κ.ά. Είναι υπεύθυνος για 5 προπτυχιακά μαθήματα της Σχολής, ενώ επίσης διδάσκει 4 μαθήματα σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Ε.Μ.Π. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 60 ερευνητικά προγράμματα.

Από το 2015 είναι Κοσμήτορας της Σχολής Μ.Μ.Μ. Επίσης, είναι Αναπληρωτής Επιστημονικός και Διοικητικός Υπεύθυνος του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕΚΔΕ) και πρόεδρος του διεθνούς οργανισμού ACUUS (Associated research Centers for Urban Underground Space).

περισσότερα...

Ο κ. Δημήτρης Δαμίγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π., αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. το 1995 και έλαβε το διδακτορικό του στο πεδίο της περιβαλλοντικής οικονομίας το 2001. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε ζητήματα οικονομικής αποτίμησης περιβαλλοντικών αγαθών και φυσικών πόρων, χρηματοοικονομικής και κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων, μεταλλευτικής οικονομίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Έχει συμμετάσχει σε 35 περίπου ερευνητικά προγράμματα, εκ των οποίων σε 2 ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος. Έχει περισσότερες από 50 δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και συνέδρια, κυρίως στους τομείς της περιβαλλοντικής οικονομίας και διαχείρισης.

 περισσότερα...

Η κ. Μαρία Μενεγάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. Αποφοίτησε από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων το 1996 και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής. Η κύρια ερευνητική και επαγγελματική της δραστηριότητα προσανατολίζεται στην εκτίμηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων της σύγχρονης μεταλλευτικής πραγματικότητας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 25 επιστημονικές εργασίες.

 περισσότερα...

 

Ο κ. Ανδρέας Μπενάρδος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. Αποφοίτησε το 1996 και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στο πεδίο των υπογείων έργων το 2002. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην ανάλυση και το σχεδιασμό υπογείων τεχνικών και μεταλλευτικών έργων, στην εκτίμηση  της αβεβαιότητας και του κινδύνου κατά την κατασκευή υπογείων έργων, στην εκτίμηση του κόστους κατασκευής υπογείων έργων καθώς και σε εφαρμογές τεχνητών νευρωνικών δικτύων στις γεωεπιστήμες. Διδάσκει σε 4 μαθήματα της Σχολής Μ.Μ.Μ., καθώς και σε 3 μαθήματα του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Ε.Μ.Π. "Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων". Έχει δημοσιεύσει πάνω από 55 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

 περισσότερα...


Βιογραφικά Σημειώματα

Βιογραφικό Σημείωμα - Καθ. Δ. Καλιαμπάκος (GR, EN)
Βιογραφικό Σημείωμα - Αν. Καθ. Δ. Δαμίγος (GR, EN)
Βιογραφικό Σημείωμα - Αν. Καθ. Μ. Μενεγάκη (GR, EN)
Βιογραφικό Σημείωμα - Αν. Καθ. Α. Μπενάρδος (GR, EN)