Πιλοτική δοκιμή προσομοίωσης φωτιάς και καπνού

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία πιλοτική δοκιμή προσομοίωσης φωτιάς και καπνού στον υπόγειο χώρο διάθεσης αποβλήτων του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ).
Σκοπός της δοκιμής, που έγινε από στελέχη του Εργ. Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του ΕΜΠ και της εταιρείας ΕΝΑΛΟΣ ΕΠΕ, ήταν να προσομοιωθούν ρεαλιστικά οι συνθήκες ορατότητας και να ληφθούν μετρήσεις αερισμού κατά την περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε υπόγειους χώρους, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την βελτιστοποίηση της μοντελοποίησης του φαινομένου. Παρόντες ήταν επίσης οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός και κατασκευή υπογείων έργων», καθώς και υπεύθυνοι ασφαλείας σηράγγων της Αττικής Οδού και της Νέας Οδού.
Η δοκιμή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και στο άμεσο μέλλον προγραμματίζεται να υπάρξει άσκηση ετοιμότητας πυρόσβεσης – διάσωσης στον υπόγειο χώρο του ΤΠΠΛ με τη συμμετοχή της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και του προσωπικού του ΤΠΠΛ. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρξει η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθήκες αντιμετώπισης τέτοιων κινδύνων.