Προσωπικά στοιχεία
Σπουδές
Ερευνητικό έργο
Δημοσιεύσεις
Μέλος Συλλόγων - Επιστημονικών Ενώσεων
Λοιπά

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (βιογραφικό, cv in english)

 

Προσωπικά στοιχεία
 Ονοματεπώνυμο Δαμίγος Δημήτριος
 Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π.
 Γραφείο 2.32
 Τηλέφωνο(+30) 2107722214
 Φαξ (+30) 2107722156
 e-mail damigosATmetal.ntua.gr*
(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"
Σπουδές
Ερευνητικό έργο
Συμμετοχή σε περισσότερα από 30 ερευνητικά προγράμματα στις ακόλουθες περιοχές ερευνητικής ενασχόλησης:

Περιβαλλοντική οικονομία και μεταλλευτική δραστηριότητα.
Εκτίμηση της παραγόμενης αξίας από την αποκατάσταση μεταλλευτικών και λατομικών χώρων με χρήση εξειδικευμένων μεθόδων (Contingent Valuation, Hedonic Pricing, Travel Cost, κ.ά.).

Περιβάλλον και μεταλλευτική - λατομική δραστηριότητα
Περιβαλλοντικές Eπιπτώσεις Mεταλλευτικών - Λατομικών Δραστηριοτήτων και συναφών Tεχνικών Έργων. Συστήματα εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Περιβαλλοντική Τεχνολογία, Συστήματα καταγραφής ρύπων (monitoring), Εκτίμηση Ανθρώπινης όχλησης, κ.ά.
 
Μεταλλευτική οικονομία – Management
Εκτίμηση μεταλλευτικής αξίας παραχωρήσεων των μεταλλευτικών δικαιωμάτων, ανάλυση επιχειρηματικού κινδύνου, εμπορία Βιομηχανικών Ορυκτών, κ.ά.
 
Συστήματα λήψης αποφάσεων
Ανάλυση κόστους – οφέλους (Cost-Benefit Analysis – CBA), Ανάλυση κόστους – αποτελεσματικότητας (Cost – Effectiveness Analysis), Πολυκριτηριακή ανάλυση (Multi-Criteria Analysis – MCA), Mέθοδος Delfi, κ.ά.
 
Σχέση Κοινού – Μεταλλευτικής δραστηριότητας.
Μεταλλευτική Πολιτική και Νομοθεσία, ανάλυση και καθορισμός περιβαλλοντικής πολιτικής μεταλλευτικών επιχειρήσεων
 
Ανενεργοί μεταλλευτικοί και λατομικοί χώροι.
Προδιαγραφές αποκατάστασης ανενεργών μεταλλευτικών και λατομικών χώρων, ανάπλαση εξοφλημένων μεταλλευτικών - λατομικών χώρων ως υπερτοπικών πόλων αναψυχής, αξιοποίηση εξοφλημένων μεταλλευτικών - λατομικών χώρων με εγκατάσταση εμπορικών δραστηριοτήτων.
 
Aποκατάσταση Λατομικών και Mεταλλευτικών Xώρων.
Αποκατάσταση τοπίου, Αξιοποίηση της μεταλλευτικής γης με νέες δραστηριότητες οικονομικού ή/και κοινωφελούς χαρακτήρα, αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων (ευστάθεια πρανών, έλεγχος διαβρωτικών φαινομένων, κ.λπ.), μεθοδολογίες και συστήματα αξιολόγησης εναλλακτικών χρήσεων γης, κ.λπ.
 
Αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χωματερών.
Αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων (κατολισθητικά φαινόμενα, εκτίμηση όγκου απορριμμάτων στην αποτιθέμενη μάζα μικτών αποθέσεων, κ.λπ.).
 
Aνάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων (Multimedia)
Aνάπτυξη εκπαιδευτικών βοηθημάτων πολυμέσων.
 
Mη τοξικά αποξεστικά υλικά
Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων εργασιών αμμοβολής, νέα μη τοξικά υλικά αμμοβολής, κ.ά.
 
Δημοσιεύσεις
 
Δημοσιεύσεις με κριτές
 
 1. Panagopoulos, K., Kaliampakos, D., Andronikos, G. and Damigos, D., «Erosion Control in Abandoned Quarries Reclamation», First Conference on the Role of Engineering Towards Better Environment, RETBE ‘96, pp. 361-370, Alexandria, December 1996.
 2. Kουμαντάκης, I. και Δαμίγος, Δ., «Πορεία μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών», Oρυκτός Πλούτος, σελ. 58 - 63, Tεύχος 103, Aπρίλιος - Iούνιος 1997.
 3. Kaliampakos, D., Damigos, D. and Benardos, A., «Environmental Management of an Aggregate Quarry: A complex case study», First International Conference on Information Technologies in the Minerals Industry (via the Internet), 1-12 December 1997.
 4. Kaliampakos, D. and Damigos, D., «Quarry Rehabilitation in Attica», Mining Environmental Management, Vol 6, No 1, pp. 13-14, January 1998.
 5. Kaliampakos, D. and Damigos, D., «Computer aided design of backfilling restoration following the original contour of mined land», 27th International Symposium on Computers Applications in the Mineral Industries, APCOM ’98, pp. 47-52, London, U.K., 19-23 April 1998.
 6. Kαλιαμπάκος, Δ., Δαμίγος, Δ., Παναγόπουλος, K. και Kουμαντάκης, I., «Aποκατάσταση ανενεργών λατομείων σε αστικές περιοχές. H περίπτωση «Π. Bιαρόπουλου» Γαλατσίου», Oρυκτός Πλούτος, τ. 106, σελ. 29-37, Iαν.-Mάρτ. 1998.
 7. Kaliampakos, D., Panou, K. and Damigos, D., «Integrated Multicriteria and Cost – Benefit Analysis Methodology for Appraisal of After–use Plans for Quarries in Urban Areas», International Mining and Minerals, Vol. 2, No 15, pp. 67-74, March 1999.
 8. Damigos, D. and Kaliampakos, D., «Using Environmental Economics to Evaluate Quarry Rehabilitation Alternatives», Proceedings of the 6th International Conference on Environmental Science and Technology, Vol. B, pp. 514-521, Pythagorion, Samos, Greece, 30 August – 2 September 1999.
 9. Kaliampakos, D. and Damigos, D., «Mining regulation in Greece: Perspectives on its environmental performance», Fifth Conference on Clean Technologies for the Mining Industry, Vol. I, pp. 271 – 277, Santiago, Chile, 9 – 13 May 2000.
 10. Δαμίγος, Δ., «Μεταλλευτική πολιτική και περιβάλλον στον κλάδο του ελληνικού μαρμάρου: Βασικά χαρακτηριστικά – Αποτελέσματα – Προτάσεις», 3ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου, Τόμος Α, σελ. 505 – 514, 22-24 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα.
 11. Baliktsis, E., Kaliampakos, D. and Damigos, D., «Blasting Vibration Limits to Prevent Human Annoyance: Remarks from some case studies», Mineral Resources Engineering, January – March 2001, Vol. 10, Number 1, pp. 71 – 82.
 12. Καλιαμπάκος, Δ. και Δαμίγος, Δ. «Ειδικά προβλήματα αποκατάστασης του τοπίου σε λατομικούς χώρους», Τιμητική Έκδοση για τον Ομότιμο Καθηγητή Ε.Μ.Π. Ιωάννη Παπαγεωργάκη, Ε.Μ.Π., Τμήμα Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, σελ. 55 – 63.
 13. Damigos, D. and Kaliampakos, D., «Economic valuation of mined land reclamation: An application of Individual Travel Cost Method in Greece», International Conference «SGEM 2001: Modern Management of Mine producing, Geology and Environment Protection», Varna, Bulgaria 3 – 9 June 2001.
 14. Protonotarios, V., Petsas, N., Damigos, D., Kaliampakos, D. and Moutsatsou, A., «Levels, composition and origin of particulate matter (PM10 and TSP) in a former mining-industrial site at the city of Lavrion, Greece», Proceedings of the First International Conference on Waste Management and the Environment, pp. 363-372, Cadiz, Spain, 4-6 September 2002.
 15. Damigos, D. and Kaliampakos, D., «Environmental Economics and the Mining Industry: Monetary benefits of an abandoned quarry rehabilitation in Greece», Environmental Geology, Vol. 44, Number 3, pp. 356-362, June 2003.
 16. Damigos, D. and Kaliampakos, D., «Assessing the benefits of reclaiming urban quarries: a CVM analysis», Landscape and Urban Planning, Vol. 64, Issue 4, pp. 249-258, August 2003.
 17. Damigos, D., «Sustaining the economic benefits after mine closure», Proceedings of 7th Biennial SGA Meeting, Mineral Exploration and Sustainable Development, pp. 21-24, August 24-28, 2003, Athens, Greece.
 18. Menegaki, Μ. and Damigos, D., «Can asbestos mine reclamation contribute to sustainable development?», Proceedings of 7th Biennial SGA Meeting, Mineral Exploration and Sustainable Development, pp. 41-44, August 24-28, 2003, Athens, Greece.
 19. Kaliampakos, D. and Damigos, D., «Determination of particulate matter rates to prevent socio-economic impacts from outdoor abrasive blast-cleaning operations», presented in Air Pollution 2003 International Conference, Catania, Sicily, September 2003. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Air Pollution XII (Air Pollution 2004)», ed.C.A. Brebbia (Ed.), Wessex Institute of Technology, Series: Advances in Air Pollution, Vol 14, UK, pp. 189-198.
 20. Kaliampakos, D., Mavropoulos, A. and Damigos, D., «Reducing risk of exposure from hazardous waste repositories», presented in Environmental Health 2003 International Conference, Catania, Sicily, September 2003. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Waste Management and the Environment II (Waste Management 2004)», ed. C.A. Brebbia, S. Kungolos, V. Popov, and H. Itoh, (Eds.), Wessex Institute of Technology, UK, pp. 137-146.
 21. Damigos, D., Protonotarios, V. and Kaliampakos, D., «Use of a Quantitative Risk-Based Approach for Deciding Upon Short-term Remediation Methods of a Contaminated Site», International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment (IJSMRE), Volume 18, Number 3, pp. 170-184, September 2004.
 22. Damigos, D., Benardos A. and Kaliampakos, D., «The space beneath: Developing the new human-friendly cities», Proceedings of the 1st International Conference on Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology, pp. 641 - 646, Chania, Crete, Greece, 7- 9 June 2004.
 23. Damigos, D. and Kaliampakos, D., «Forecasting the effects of environmental changes on residential land prices: An application of Fuzzy Delphi Method», Thirteenth Annual Conference of EAERE, June 25-28th, Budapest, Hungary, 2004.
 24. Καλιαμπάκος, Δ. και Δαμίγος, Δ., «Τεχνικά Έργα και Επιπτώσεις από Εκπομπές Αιωρούμενων Σωματιδίων: Μελέτη Περίπτωσης», Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονικές Εκδόσεις ΤΕΕ, Σειρά V: Θέματα Χημικού Μηχανικού και Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού, Ιαν.-Δεκ. 2003, τ. 23, τεύχ. 1-2, σελ. 31- 42.
 25. Βατάλης, Κ., Καλιαμπάκος, Δ., Καμπούρη, Σ., Δαμίγος, Δ. και Λαμπράκης, Δ., «Αποτίμηση ποιότητας περιβάλλοντος μέσω έρευνας κοινής γνώμης σε περιοχές με έντονη μεταλλευτική και βιομηχανική δραστηριότητα», Πρακτικά 2ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, 8-12 Οκτωβρίου 2005, Θεσ/νίκη.
 26. Damigos, D., «Economic aspects and environmental cross-media effects in energy production», WSEAS Int. Conference: Energy, Environment, cosystems, Sustainable Development 2005, Vouliagmeni, Greece, IASME Transactions, Issue 3, vol. 2, May 2005, pp. 325 – 330.
 27. Damigos, D., «An overview of environmental valuation methods for the mining industry», Journal of Cleaner Production, Improving Environmental, Economic and Ethical Performance in the Mining Industry. Part 1. Environmental Management and Sustainable Development, G. Hilson (ed), Volume 14, Issues 3-4, 2006, pp. 234-247.
 28. Damigos, D. and Kaliampakos, D., «The “battle of gold” under the light of green economics: A case study from Greece», Environmental Geology, Vol. 50, n. 2, May 2006, pp. 202 – 218.
 29. Papayanakis, L., Mavrotas, G. and Damigos, D., «Fostering Entrepreneurship in Polytechnic Universities: The Greek Experience», FINPIN Conference “University Entrepreneurship-Incubating Processes”, 11 – 14 June, Lathi, Finland, 2006.
 30. Παπαγιαννάκης, Λ., Δαμίγος, Δ., Καστέλλη, Ι. και Μαυρωτάς, Γ., «Σπουδές Επιχειρηματικότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Προκλήσεις για ένα Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα», 3ο Συνέδριο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Προς την Οικονομία της Γνώσης», ΤΕΕ, 3 – 5 Ιουλίου, Αθήνα, 2006.
 31. Damigos, D., «Environmental policy and external costs in energy sector», Protection and Restoration of the Environment III, 3 – 7 July, Chania, Crete, 2006, pp. 671 - 672.
 32. Kaliampakos, D., Damigos, D. and Karachaliou, T., «Green economics as a tool for prioritising brownfields rehabilitation in Greece», Brownfields III: Prevention, Assessment, Rehabilitation and Development of Brownfield Sites, 19 - 21 July 2006, Tallinn, Estonia, pp. 219 - 228.
 33. Damigos, D. and Kaliampakos, D., «Developing fuzzy AHP system to evaluate rehabilitation alternatives of asbestos industrial complex», Mineral Processing and Extractive Metallurgy (Trans. Inst. Min. Metall. C), Vol. 115, n. 3, 2006, pp. 139 – 144.
 34. Damigos, D. and Kaliampakos, D., «Economic aspects of modern environmental policy issues – A step forward», Environmental Economics 2006, First International Conference, 13 – 15 September, Mykonos, Greece, pp. 11-20.
 35. Γρηγορόπουλος, Π. και Δαμίγος, Δ., «Οικονομική Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας», Υπό δημοσίευση στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά, Σειρά V (Θέματα Χημικού Μηχανικού και Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού), Τεύχος 1 – 2/2006, σελ. 29 - 42.
 36. Καλαβρυτινός, Ν. και Δαμίγος, Δ., «Η Οικονομική Αξία των Αστικών Χώρων Πρασίνου στο Λεκανοπέδιο Αττικής», Υπό δημοσίευση στο περιοδικό Τεχνικά Χρονικά, Σειρά ΙΙ (Θέματα Αρχιτεκτονικής, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Χωροταξίας), Τεύχος 1 – 2/2006.
 37. Stefopoulos, E. and Damigos, D., «Design of emergency ventilation system for an underground storage facility», Tunnelling and Underground Space Technology, 22, 2007, pp. 293–302.
 38. Karachaliou, T., Damigos, D. and Kaliampakos, D., «Risk assessment in heavily contaminated lands», 10th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2007), September 5 – 7, 2007, Kos Island, Greece, pp. 79.
 39. Damigos, D. and Solomos, D., «Re-designing the ventilation system to control unexpected strata gases during tunnel construction», 11th ACUUS International Conference “Underground Space: Expanding the Frontiers”, Athens, September 10 – 13, 2007, pp. 551 – 556.
 40. Damigos, D., «Assessing the external costs of fossil fueled power plants for policy purposes: Transferred vs. Site-specific values», 10th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2007), December 11-13, 2007, Bangkok, Thailand.
 41. Kaliampakos, D., Damigos, D. and Karachaliou, T., «Using the “dry-tomb” technique in the remediation of heavily contaminated land», 10th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2007), December 11-13, 2007, Bangkok, Thailand.
 42. Papayannakis, L., Kastelli, I., Damigos, D. and Mavrotas, G., “Fostering entrepreneurship education in engineering curricula in Greece. Experience and challenges for a Technical University”, European Journal of Engineering Education, 33:2, 2008, pp. 199 – 210.
 43. Damigos, D. and Kaliampakos, D., “Assessing the external costs and the economic viability of the Greek steel industry”, Environmental Economics 2008, Second International Conference on Environmental Economics and Investment Assessment, 28 - 30 May, 2008, Cadiz, Spain.
 44. Kaliampakos D., Damigos, D., Karachaliou, T. and Christolis, M., “Safety Measures in Remediation Works of Heavily Contaminated Land Under the Spot of Risk Assessment”, First International Conference on “Hazardous Waste Management”, 1 – 3 October, 2008, Chania, Crete, Greece.
 45. Damigos, D., Tourkolias, C. and Diakoulaki, D., “Households’ willingness to pay for safeguarding security of natural gas supply in electricity generation”, Energy Policy, 37, 2009, pp. 2008–2017.
 46. Damigos, D., “Willingness to pay for financing electronic waste recycling in Greece”, Second International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference, Mykonos island, Greece, June 21 - 26, 2009.
 47. Menegaki, M. and Damigos, D., “Designing surface mining rehabilitation works: A new approach towards cost-effective solutions”, 3rd AMIREG International Conference 2009: Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste Management, 7 – 9 September, Athens, Greece, pp. 291 – 296.
 48. Kaliampakos, D., Damigos, D. and Protonotarios, V., “Management of a highly contaminated structure resulted from metallurgical activity: The rare case of ‘Konofagos Building’”, 3rd AMIREG International Conference 2009: Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste Management, 7 – 9 September, Athens, Greece, pp. 188 – 193.
 49. Tourkolias, C., Mirasgedis, S., Damigos, D., and Diakoulaki, D., “Employment benefits of electricity generation: A comparative assessment of lignite and natural gas power plants in Greece”, Energy Policy, 37, 2009, pp. 4155–4166.
 50. Δαμίγος, Δ., «Εναλλακτικές Πρακτικές Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», 3ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ, 30-31 Οκτωβρίου 2009, Αθήνα.
 51. Damigos, D., Triantafyllou, K. and Kaliampakos, D., “Reclamation bonding practices in Greece”, 11th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2009), November 16-19, 2009, Banff, Alberta, Canada.
 52. Damigos, D., Laliotis, E., “Estimating the economic benefits of redeveloping the former Athens International Airport”, 3rd International Conference on Environmental Economics and Investment Assessment, May 3 – 5, 2010, Cyprus.
 53. Damigos, D., Anyfantis, F., “The value of view through the eyes of real estate experts: A Fuzzy Delphi Approach”, Landscape and Urban Planning, 101, 2011, pp. 171–178.
 54. Christantoni, M., Tentes, G. and Damigos, D., “Groundwater valuation: Testing the transferability of secondary values”, 3rd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2011) & SECOTOX Conference, June 19 – 24, 2011, Skiathos Island, Greece.
 55. Laoudi, A., Tentes, G. and Damigos, D., “Groundwater damage: A cost-based valuation for Asopos River basin”, 3rd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2011) & SECOTOX Conference, June 19 – 24, 2011, Skiathos Island, Greece.
 56. Katsoulakos, N., Damigos, D. and Kaliampakos, D., “Utilization of Analytical Hierarchy Process to Evaluate Improvement Options for a Local Energy System”, 2nd International Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS2), June 19 - 21, 2011, Nisyros, Greece.
 57. Giannakopoulou, S., Damigos, D. and Kaliampakos, D., “Assessing the Economic Value of Vernacular Architecture of Mountain Regions Using Contingent Valuation”, Journal of Mountain Science, 8(5), 2011, pp. 629 – 640.
 58. Damigos, D. and Menegaki, M., “Modern management tools in mining industry in the era of uncertainty”, 20th International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (MPES 2011), October 12-14, 2011, Almaty, Kazakhstan.
 59. Myrgiotis, V., Damigos, D. and Kaliampakos, D., “Estimating health risk from dust dispersion during a potential collapse of a severely contaminated building”, Journal of Environmental Planning and Management, 54(9), 2011, pp. 1279-1292.
 60. Damigos, D., “Transformation of Urban Mining Brownfields into Green Spaces and Local Housing Market Effects”, Italian Journal of Regional Science, Special Issue - The Reuse of Contaminated Sites for Local Development, Turvani, M. (ed), 10(3), 2011, pp. 77 – 96.
 61. Damigos, D. and Menegaki, M., “Valuing quarry sites through capitalisation of private parties royalties”, Mining Technology, 120(4), 2011, pp. 241 – 245.
 62. Tentes, G. and Damigos, D., “The Lost Value of Groundwater: The Case of Asopos River Basin in Central Greece”, Water Resources Management, 26, 2012, pp. 147–164.

Δημοσιεύσεις χωρίς κριτές

 1. 1. Παναγόπουλος, Κ. και Δαμίγος, Δ., «Αξιοποίηση ανενεργών μεταλλείων και λατομείων ως χώρων ελεγχόμενης διάθεσης αποβλήτων», Πυρφόρος, Αφιέρωμα στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Τεύχος 2/1999, σελ. 108 - 113.
 2. Καλιαμπάκος, Δ. και Δαμίγος, Δ., «Αποκατάσταση των ανενεργών λατομικών χώρων του Λεκανοπεδίου Αττικής: Μια αναξιοποίητη πηγή πλούτου», Εφημερίδα Express, Ειδικό Αφιέρωμα για το 3ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου, 22-24 Νοεμβρίου 2000, Αθήνα.
 3. Papayannakis, L., Damigos, D., Kastelli, I. and Mavrotas, G. «Entrepreneurship education in Greece: Experience and challenges for a Technical University», DIME – LIEE / NTUA Conference on “Entrepreneurship, knowledge, learning and the evolution of industrial/territorial clusters and regions”, November 30 and December 1, 2006 Athens, Greece.
 4. Δαμίγος, Δ., Μενεγάκη, Μ., Λαμπράκης, Δ., Καραχάλιου, Θ., Μπράχος, Γ. και Γεωργόπουλος, Τ., «Ανάπτυξη διαδραστικού εργαλείου για την οικονομική αποτίμηση του περιβάλλοντος», Ημερίδες ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ για την επιστημονική έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 5-8 Ιουλίου 2007, Πλωμάρι Λέσβου, σελ. 337 - 344.
 5. Διακουλάκη, Δ., Καλιαμπάκος, Δ. και Δαμίγος, Δ., «Αποτίμηση και Εσωτερίκευση του
  Εξωτερικού Κόστους – Προϋπόθεση για Βιώσιμη Ανάπτυξη», Πρακτικά Συμποσίου «Το Ε.Μ.Π. στην Πρωτοπορία της Έρευνας και Τεχνολογίας», σελ. 251 – 256.
 6. Δαμίγος, Δ., «Αποτελέσματα της Έρευνας – Μελέτης για την Επαγγελματική Ένταξη και Εξέλιξη των Αποφοίτων της Σχολής», Πρακτικά Διημερίδας «60 Χρόνια Εκπαίδευση & Έρευνα, Παραγωγή Γνώσης & Τεχνολογίας», 4 – 5 Δεκεμβρίου 2007, σελ. 251 – 279.
 7. Δαμίγος, Δ., «Η Οικονομική Αξία των Χώρων Πρασίνου στο Αστικό Περιβάλλον: Η Περίπτωση του Λεκανοπέδιου Αττικής», Building Green, Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2008, τ. 9, σελ. 90 – 94.
 8. Δαμίγος, Δ., «Απόβλητα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Σύγχρονες Πρακτικές Διαχείρισης», Σύγχρονη Τεχνική Επιθεώρηση, Φεβρουάριος 2010, σελ. 18 - 23.
  Μέλος Συλλόγων - Επιστημονικών Ενώσεων

  Λοιπά

  Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια: